Kort
Placering Namn Tid Poäng Totalpoäng
1 Jacob Peterson
2 Gunnar Engström
3 Erik Ekström
4 Emma Johansson
Mellan
Placering Namn Tid Poäng Totalpoäng
1 Filip Lindell 24,47
2 Frida Johansson 24,58
3 Theodor Årnfelt 26,26
4
Lång
Placering Namn Tid Poäng Totalpoäng
1 Hanna Modig Tjärnström 25,39
2 Sven Engström 27,01
3 Julia Modig tjärnström 28,38