Kort
Placering Namn Tid Poäng Totalpoäng
1 Fredrik Tegström 10,39
2 Emma Lindell 12,36
3 Jacob Peterson 15,48
4 Sara Magnusson 17,56
5 Gunnar Engström 18,06
6 Emma Johansson 19,05
7 Sofie Sverdrup 19,08
8 Filip Årnfelt 21,12
9 Axel Kullberg 21,16
Lång
Placering Namn Tid Poäng Totalpoäng
1 Johan Sköld 12,18
2 Sven Engström 12,4
3 Teodor Årnfelt 15,37
4 Johan Stenström 16,11
5 Elin Rimhagen 23,22
6 Sandra Gustafsson 24,06