Samarbetspartners
Forumstatus

Öppet forum
Bertil 2019-02-18

Sök på lok.se
Inloggning
Namn:
Lösen:
Väder i Linköping
5.9 °C
Temperatur:

Information angående O-Ringen Kolmården 2019 (#6)

Skriven 2018-02-03 19:36:19 av Maria Olofsson
 
Snart har det gått tre månader sedan Kickoffen i Kolmården och arbetet fortskrider inför O-Ringen Kolmården 2019. Det är flera LOK:are som är nu har viktiga uppgifter att arbeta med och det behövs många, många flera funktionärer från LOK att hjälpa till med uppgifter framåt (se anmälningsinfo längre ner).

Här följer presentationer från Anders, Mats och Hanna:

Anders Berg (Ansvarig banläggare E2)

När det gäller banläggningen till O-Ringen 2019 är vi tidigt ute. Banorna till etapp 1 är lagda. I nuläget jobbar vi med ett kartutsnitt med både gamla och nya kartan, vilket kan medföra mindre justeringar i slutändan. Etapp 1 och 2 går i Finspång med Grosvad som arena. Båda etapperna går i långdistans och kommer bli en perfekt start på O-Ringen 2019. Den röda tråden i banläggningen till 2019 är att det kommer bli krävande orienterings tekniskt. Att Kolmården bjuder på tuff orientering är allmänt känt, men man får inte underskatta Finspångsetapperna. Stundtals kommer orienteringen se relativt enkel ut, och det är lätt att luras in i falsk säkerhet. Problemet för löparna blir att anpassa sig till variationer i sikt och framkomlighet, samt tempoväxlingar i orienteringsmomentet. Under sommaren 2018 är det planerat provlöpning av O-Ringen banorna.

Mats Backteman (Funktionsansvarig Busstransport)

Vi inom transportsvängen/bussar har träffats tre gånger på plats vid Yxbacken och Grosvad för att diskutera lösningar på olika saker. Det kommer att bli väldigt många körningar med bussar från centralorten men även från sk satellitparkeringar. Tävlande kommer inte att ha möjlighet att åka med egna bilar till etapperna utan de är hänvisade till bussarna. Det kommer att finnas med en extern aktör som håller i detaljerna som tex avtal med externa bussföretag. O-Ringen har för närvarande ett avtal med Swebus som sträcker sig ett år framåt i tiden så det mest troliga är att det även 2019 blir Swebus som håller i detaljerna. Vi som håller på med bussar och transporter ser fram mot O-ringen 2019.

Hanna Modig Tjärnström (Funktionärsansvarig LOK)

Thomas Stenström och Magnus Herberthson har anmält sig som frivilliga för att basa för varsin start (två av åtta “OL-starter”). Här får gärna några av alla funktionärer som LOK behöver mönstra i så fall hjälpa till. Det kommer också att innebära kartpackning veckan innan O-ringen, men det behöver ju inte nödvändigtvis vara av samma LOK:are som sedan hjälper till vid starterna. Det behövs många funktionärer från klubben så passa på att anmäl ditt intresse redan nu via denna länk: oringen.se/funktionar2019  (för start välj "jobb med start")

Övrigt:

Beslut i föreningsrådet:

Ska medlemmar i funktionärsföreningar tillåtas tävla på O-Ringen Kolmården 2019?

• Beslut: Tävlande tillåts i ungdomsklass. Ungdomar upp till tolv år får ej vara funktionärer och upp till och med 16 års ålder rekommenderas att ungdomar tillåts tävla förutsatt att föreningarna kan hantera den ledarinsats det medför och samtidigt tillhandahålla tillräckligt många funktionärer för att genomförandet av tävlingarna ska kunna säkerställas.

• Beslut: Utvalda elitlöpare från arrangörsklubbarna med ett ”medialt intresse” kring kan i undantagsfall få delta i tävlingsklass förutsatt att SOFT:s tävlingsregler kring terrängkännedom efterlevs. Förtydligande gällande ”elitlöpare av medialt intresse”: Elitlöpare från arrangörsklubbarna som kvalificerar sig till elitklass får delta i O-ringen.

• Beslut: Det är inte ok att springa öppen klass/etappstart. Det kommer finnas behov av funktionärer som kan hoppa in och hjälpa till under tävlingsdagarna (Täcka upp för sjukdom, planeringsförändringar et.c.)

Ska mat/fika erbjudas funktionärer i samband med O-Ringen Kolmården 2019?

• Beslut: Funktionärer erbjuds inte gratis mat och fika under O-Ringen Kolmården 2019.

Reseersättningar för O-Ringen Kolmården 2019?

• Beslut: Resor för ledningsgrupp och huvudansvariga banläggare ingår i projektbudgeten. Ingen ytterligare funktionär inom projektet har rätt till reseersättning från projektet. Eventuell reseersättning till övriga funktionärer får beslutas och hanteras på klubbnivå internt per arrangörsklubb utan inblandning från O-Ringen AB. Om projektets ledningsgrupp tycker att ytterligare någon roll bör ha rätt till reseersättning från projektet tas beslut från fall till fall i ledningsgruppen.

• Det kommer att finnas en arrangörscamping för medlemmar i funktionärsföreningarna

Hur ska vi hantera kartor som tas fram/revideras i samband med O-Ringen?

• Beslut: Hantering av kartor som tas fram/revideras i samband med O-Ringen: Arrangörsföreningarna gör inte anspråk på karträttigheter eller ersättning till/från föreningarna som äger rättigheter till befintliga kartor. Föreningsrådet förespråkar en lösning där de nyritade kartorna tillfaller de föreningar som tillhandahållit ursprungskartorna, utan ekonomiska regleringar. Dock beslutas att övriga funktionärsföreningar ska ha tillgång till dessa kartor och de områden de omfattar till och med 2020-12-31 för träning utan ekonomiska regleringar mellan föreningarna. Eventuella träningar ska alltid föregås av kontakt med de föreningar som får rättigheterna till kartorna samt berörda markägare.

Hör gärna av er om ni har några frågor. Nästa föreningsrådsmöte är 2018-05-14.

OL-hälsningar Maria Olofsson

Länkar som hör till denna nyhet
Intresseanmälan funktionär

[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 190209, 12:35:15