Rapport från LOK:s årsmöte

Skriven 2018-02-28 19:41:27 av Per Magnusson
 
Inger
Inger Gustås,
ny ordförande i LOK
Som traditionen bjudit de senaste åren hölls LOK:s årsmöte första tisdagen efter sportlovet. 30-talet medlemmar hade kvällen till ära samlats i LOK-gården för denna centrala sammankomst i föreningsdemokratin. På årsmötet väljs styrelse, revisorer och valberedning och budgeten fastställs.

Dagordningen var även den traditionell och mötet löpte under Thomas Stenströms ledning på utan större överraskningar. Den gedigna och genomarbetade verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Det ekonomiska utfallet blev dock inte som budgeterat. Istället för ett planerat underskott på 130 000 kr gjorde ett antal större och mindre samverkande faktorer att resultatet glädjande nog hamnade på ett överskott på nästan 107 000 kr. Revisorerna kom inte med några anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Mötet
Mötesdeltagare
Styrelsens föreslagna verksamhetsplan (med ordinärt innehåll) och budget för 2018 fastställdes. Budgeterat resultat är ett underskott på drygt 41 000 kr. Medlemsavgifter och övriga avgifter lämnades oförändrade.

En motion hade inkommit om att säkerställa kontinuiteten i valberedningen genom att ändra i stadgarna så att personerna i valberedningen väljs på två år och halva antalet valberedare väljs varje år. Styrelsen gav sitt gillande, men stadgarna kräver att förslag till stadgeändringar måste finnas med i kallelsen till mötet, vilket inte hanns med denna gång. Frågan kommer därmed upp på nästa årsmöte istället.

Hebbe
Magnus Herberthson,
avgående ordförande i LOK
Den kanske största nyheten på mötet var att Magnus Herberthson som varit ordförande i fyra år lämnar över stafettpinnen till Inger Gustås som inte suttit i styrelsen föregående år. Större delen av övriga styrelsen har dock mångårig erfarenhet. Ett byte inom familjen skedde genom att Carolina Magnusson kommer in som suppleant medan Per O Magnusson lämnar styrelsen. Totalt ser den nya styrelsen (efter att de konstituerat sig) ut så här:
  • Ordförande: Inger Gustås
  • Vice ordförande: Jonas Lundgren
  • 1:a sekreterare: Jörgen Sköld
  • 2:a sekreterare: Markus Henriksson
  • Kassör: Joakim Tosteberg
  • Ledamot: Lotta Borg
  • Ledamot: Pia Vångell
  • Suppleant: Christer Lindell
  • Suppleant: Carolina Magnusson
Mötet
Bertil Eriksson med staven
Bertil Eriksson passade på att informera om veteranverksamheten och att fler personer i alla åldrar är välkomna till deras trivselträffar på onsdagsförmiddagar. Han berättade även om historien bakom vandringspriset staven. Thomas Stenström informerade om jubileumstävlingen med finalen på Swedish League den 22/4 och att han nu känner sig lugn - möjligen med undantag för snöläget - inför tävlingen. Detta som kontrast till den lite krokiga resan fram till dagsläget.

Per O Magnusson avtackades från sin tid i styrelsen av Magnus Herberthson, medan Magnus i sin tur avtackades av tillträdande ordförande Inger Gustås med en kram och en rejäl blombukett. Mötet avslutades med utdelning av utmärkelser samt aktivitetsmärken för många sprungna tävlingar i LOK:s färger. Den tionde specialplaketten genom tiderna för 1000 tävlingar delades ut till Lennart Svernestam. Den elfte går till Stephan Svensson som dock inte var på plats för att ta emot den.

Alva
Alva Olsson med
Håkan Svenssons vandringspris
Alva Olsson tilldelades ännu en gång Håkan Svenssons vandringspris för största enskilda tävlingsprestation. Ludvig Eronn erövrade staven för flest poäng i poängtabellen medan Tove Ekström tog hem Lennart Hanssons vandringspris för insatser på mästerskapstävlingar i juniorklasserna.


Länkar som hör till denna nyhet
Dagordning mm
Foton

[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 181104, 21:36:52