Årets arrangemang 2018

Skriven 2019-03-10 10:05:52 av Inger Gustås
 
På ÖOFs årsmöte tilldelades Linköpings OK utmärkelsen Årets arrangemang 2018, för Swedish League finalen/ LOK:s jubileumstävling

Den korta motiveringen lyder:
”Med en hängiven vilja att återuppleva VM 1968 och erbjuda bästa möjliga arrangemang bjöds deltagarna på bussning, nyritad kara och utmanande terräng.”Nedan följer en resumé av vägen fram till tävlingsdagen signerad Åke Ljunggren:
Under många år har det pratats om att LOK ska arrangera en tävling som knyter ann till VM 1968. För ca 3 år sedan kläcktes idén att arrangera en ”värdetävling” på samma plats om VM 1968, men 50 år senare. Vid LOK:s årsmöte i februari 2015 presenterades idén att arrangera en värdetävling vid Söderö 2018 och bollen var i rullning.
En engagerad tävlingsledare Thomas Stenström förde tillsammans med biträdande tävlingsledare Pär Ericsson länge diskussioner med markägarna vid Söderö Herrgård (som har stora fina åkermarker i direkt anslutning till tävlingsområdet). Självaste TC för VM 1968 var även detta förlagt till denna plats. Kartritare Thomas Persson anlitades och sattes i arbete för att producera en ny karta. Samtalen med markägarna vid Söderö Herrgård strandade tyvärr och under en period stod man utan ett TC. Ett nytt TC beslutades senare vid ”Disponentens kurva” och detta gjorde att kartritningen delvis fick dirigeras om.
Valet av TC gjordes huvudsakligen med hänsyn till att skapa bästa möjliga tävlingsområde för alla åldrar. Att ha tävlingen ”mitt i skogen” tillförde många praktiska problem. Där kan man räkna upp saker som: ingen tillgång till el, ingen tillgång till vatten, avsaknad av parkeringsytor och all hantering av material på själva TC. Tävlingsledningen uppskattade att parkeringen måste kunna ta emot uppemot 1000 bilar och bästa lösningen för detta blev bussning.
Under arbetets gång kom det till tävlingsledningens kännedom att det förekom tjäder i tävlingsområdet. Detta föranledde att man var tvungen att finansiera en ”tjäderspelsinventering”. Detta slutade också med att område inte långt ifrån TC var totalförbjudet att beträda. Detta krävde markering på alla tävlingskartor, vid Fågelmossen, som förbjudet område och även med heldragen snitsel i terrängen.
Vintern vägrade släppa greppet och tävlingen höll på att frysa inne. Den försenade kartan försenade banläggningen som även försenade bankontrollen. När sedan kylan och snön höll sig kvar slutade det med att bankontrollanterna besökte alla kontroller PÅ SKIDOR.
VM 1968 var den första orienteringstävlingen som sändes live via SVT. LOK försökte komma över dessa filmen, men det gick inte bara att ”låna”. Det slutade med att LOK beslutade att köpa rättigheterna (med bidrag från ÖOF) för att kunna visa filmen. Denna finns i sin helhet på Youtube via en länk från tävlingen/Eventor. Utöver detta engagemang satsade man även på en utställning ifrån VM som presenterades på plats i skogen.
Banläggarna hade länge tankar på att ”återanvända” kontroller och/eller bansträckningar. Det slutliga resultatet blev en helt återanvänd sträcka, sträckan mellan kontroll 7 och 8 för Herrarna 1968 och sträckan mellan kontroll 7 och 8 för H21 E under jubileumstävlingen. En djupare analys av tider och vägval mellan nutid och dåtid finns även det tillgängligt via tävlingen/Eventor.
Avslutningsvis är det med stolthet klubben även lyckades att få självaste världsmästaren från 1968, Kalle Johansson till tävlingen. Kalle stortrivdes och passade även på att vinna H75 dagen till ära.
Dagen avslutades på topp med en rafflande avslutning i samtliga sex jaktstartande Swedish Leauge klasser.


[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 190728, 15:20:11