Valberedningens förslag inför årsmötet

Skriven 2020-02-21 14:05:47 av Karin Olofsson
 
Här nedan presenteras valberedningens förslag för styrelse, revisorer och valberedning inför årsmötet. Även fyllnadsval till OL-arrangemang och senior/junior-kommitté kommer att göras på årsmötet.

Styrelsen

ordförande, Inger Gustås, omval

ledamot, Jonas Lundgren, omval 2 år

ledamot, Markus Henriksson, omval 2 år

ledamot, Joakim Tosteberg, omval 2 år

(ledamot, Lotta Borg, vald på 2 år 2019)

(ledamot, Jörgen Sköld, vald på 2 år 2019)

(ledamot, Carolina Magnusson, vald på 2 år 2019)

suppleant, Pia Vångell, omval

suppleant, Tina Lindgren, omval

Revisorer

ordinarie, Urban Pettersson, omval

ordinarie, Lars-Erik Henriksson, omval

suppleant, Thomas Rimhagen, omval

suppleant, Kerry Kempe, omval

Valberedning

(sammankallande, Karin Olofsson, vald på 2 år 2019)

(ledamot, Leif Lindgren, vald på 2 år 2019)

ledamot, Johan Jylltorp, omval, 2 år

ledamot, Therese Klintberg, nyval, 2 år

Fyllnadsval OL-arrangemangskommittén

Henrik Tosteberg, sammankallande

Anna Johansson

Fyllnadsval Senior- och juniorkommittén

Stina Anderjon


[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14