Klubbens verksamhet med anledning av coronaviruset

Skriven 2020-03-16 20:52:24 av Inger Gustås
 
Klubben kommer att agera utifrån myndigheters, RFs och SOFTs beslut och rekommendationer för att att hindra, minska och begränsa smittspridningen av coronaviruset. Här förtydligar vi vad det får för påverkan i vår verksamhet.

I dagsläget ser SOFT ingen anledning att begränsa aktiviteter såsom träningar och liknande föreningsaktiviteter.
Med stöd av detta kommer tillsvidare all träningsverksamhet att löpa på enligt plan.
Vi uppmanar alla till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att stanna hemma om man känner sjukdomssymptom, även lindriga!

I anslutning till aktiviteter, dvs före och efter, kan det vara större risker att smitta sprids och där kan vi vidta åtgärder för att bidra aktivt till att minska risken för en snabb spridning av viruset.
- Tänk på att tvätta händer med tvål, ofta och länge.
- Vi håller tillsvidare serveringen stängd, dvs ingen fika serveras efter träningen.
- Det finns fortfarande möjlighet att använda omklädningsrummen för ombyte och dusch, men vi rekommenderar att man duschar och byter om hemma.

Vad gäller Vårspringet 25-26/4, så siktar vi på att arrangera tävlingarna i enlighet med SOFTs rekommendationer. Detta innebär bl.a. max 300 deltagare per tävling, endast löpare från distriktet och endast föranmälda löpare. Uppdatering av Eventor och inbjudan kommer göras inom kort.

Kontakta någon i styrelsen om du har ytterligare frågor.

Länkar som hör till denna nyhet
SOFTs rekommendationer
Riskbedöming av sammankomster och evenemang

[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14