Klubbens träningsverksamhet med anledning av coronaviruset

Skriven 2020-03-29 21:16:29 av Inger Gustås
 
I fredags stod det klart att allmänna sammankomster i Sverige ska begränsas till som mest 50 personer för att minska spridningen av Coronaviruset. Reglerna träder i kraft idag, söndag 29 mars.

Eventuellt kan vi vänta oss mer detaljerade riktlinjer tillhörande de nya reglerna närmsta tiden, men Riksidrottsförbundet (RF) har redan nu gett besked om hur vi bör agera, se RFs sida om Corona.

RFs skriver så här: "För idrotten innebär regeringens beslut, i stort, att alla tävlingar och uppvisningar som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Förbudet gäller däremot inte träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar. Men fortsatt gäller att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott."

Styrelsen har, efter genomförd riskbedömning, gjort vissa ändringar runt aktiviteter arrangerade av klubben:
- Undvika övningar med närkontakt
- Fler samlingsplatser och samlingstider för träningen, för att minska antalet personer som träffas samtidigt, se kalendern.
- Max 16 personer på måndagsgympan

Sedan tidigare gäller:
- Träna inte om du är sjuk. Har du minsta symptom ska du stanna hemma!
- Vi håller tillsvidare serveringen stängd, dvs ingen fika serveras efter träningen.
- Vi rekommenderar att man duschar och byter om hemma.
- Tänk på att tvätta händer med tvål, ofta och noga.
- Alla personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter i så stor utsträckning som möjligt.
- Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.


Länkar som hör till denna nyhet
SOFT - Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds
SOFT avråder från tävlingsverksamhet för personer över 70 år
SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet
SOFT - Svar på vanliga frågor om coronaviruset och orientering
RFs sida om Corona

[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14