Tiomila 2021

Skriven 2020-10-12 20:15:49 av Thomas Stenström
 
Det är nu drygt ett halvår kvar tills Tiomila 2021 i Valdermarsvik. LOK är med och arrangerar. Vi kommer att ansvara för tävlingsadministration, transporter och parkering mm. Förberedelsearbetet intensifieras nu allt mer.

Just nu efterfrågas personer som kan jobba med.

Nätverk:
Ansvara för planering, uppbyggnad och drift av nätverk på Grännäs. Nätverket består av en kombination av trådat och WiFi nätverk där publikt WiFi med största sannolikhet upphandlas. Nätverken skall stödja tävlingssystemet, betalterminaler och internetåtkomst. Utrustning från O-ringen AB planeras att användas (kommer att underlätta!). Kunskap inom nätverk behövs.

Datorer och Klienter:
Ansvara för planering, konfiguration och drift av datorer, skrivare, sträckkodsläsare och liknande som används för främst tävlingssystemet och resultatpresentation. Utrustning från O-ringen AB planeras att användas. Erfarenhet av datorer och tillbehör samt helst även erfarenhet av OLA är önskvärt.

Då mycket av detta arbete sker före tävlingen så går det att kombinera med eget deltagande i stafetterna.

Du som är intresserad av att hjälpa till med detta kontakta mig ptv.stenstrom@gmail.com eller Lars-Åke Classon, lars-ake@classon.se


[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14