Info från valberedningen

Skriven 2021-02-12 07:49:17 av Karin Olofsson
 
Snart är det dags för LOK:s årsmöte, där styrelse, revisorer och valberedning ska väljas.

Nu finns det förslag på namn till alla poster som ska väljas in på årsmötet den 17:e feb.

Till styrelsen kommer vi att föreslå följande medlemmar:
• Lena Strömbäck, ordförande, nyval
• Kristina Ljunggren, ledamot 2 år, nyval
• Jörgen Sköld, ledamot 2 år, omval
• Carolina Magnusson, ledamot 2 år, omval
• Tina Lindgren, suppleant omval
• Emanuel Herbertsson, suppleant, nyval
Obs: Jonas Lundgren, Marcus Henriksson och Joakim Tosteberg är kvar i och med att de valdes på 2 år förra året.

Som revisorer föreslår vi följande:
• Urban Pettersson, omval
• Lars-Erik Henriksson, omval
• Kerry Kempe, suppleant, omval
• Julia Modig-Tjärnström, Suppleant, nyval

Till valberedningen föreslår vi följande:
• Karin Olofsson, 2 år, omval
• Martin Jareland, 2 år, nyval
Obs: Johan Jylltorp och Therese Klintberg är kvar i och med att de valdes på 2 år förra året

Fyllnadsval för redaktör till På spåret, och där föreslås följande:
• Hanna Modig-Tjärnström, omval

Fyllnadsval till ungdomskommittén och där föreslår vi:
• Roger Kihlberg, nyval

Hälsar
Valberedningen
Johan Jylltorp, Leif Lindgren, Therese Klintberg, Karin Olofsson


[Back] Tillbaka


Senast uppdaterad: 210118, 20:13:22