Inomhussprint på Berzan

Skriven 2022-11-15 22:36:56 av Johan Otterström
 
Den 3:e december erbjuds ett enkelt arrangemang i jungfrulig terräng mitt i Linköping. På förmiddagen har ungdomarna höstfest i lokalerna och på eftermiddagen har hela klubben möjlighet att testa på inomhusorientering.
Berzan

Sex olika klasser erbjuds, mest för att få spridning på banorna. Terrängen erbjuder klassiskt inomhusunderlag. Mestadels är det flackt, men ett antal branta stigningar finns över hela området. Förhoppningsvis kommer banläggningen att bjuda på ett antal utmaningar lagom för en lördagseftermiddag.

Kartan är nyritad enligt den inofficiella inomhusnormen. Skalan är 1:800. Skalan gör att kartan kan vara något svårläst för den svagsynte. Skalan har valts för att balansera detaljupplösning med storlek på kartan.

Anmälan och mer information finns på Eventor.

Välkomna


[Back] Tillbaka

Senast uppdaterad: 221106, 21:58:34