Valberedningen behöver hjälp

Skriven 2023-11-03 08:56:54 av Inger Gustås
 
Valberedningen söker en person som kan ta på sig en, för klubben viktig roll.

Vid höstmötet 28:e november kommer valberedningen att föreslå personer till olika kommittéer och roller. Vi har dock ännu inte hittat någon person till rollen som mark- och viltansvarig. Rollen innebär att inför klubbens arrangemang samråda med ansvarig jaktledare och vid större arrangemang/tävlingar även med berörda markägare. Det är bra om man trivs med den här typen av kontakter och att man är lyhörd för deras synvinkel. Det tar inte så mycket tid som man kan tro. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, men inför en större tävling krävs lite mer engagemang.

Är du rätt person att stötta klubben i detta?

Har du frågor eller vill veta mer, hör av dig snarast till någon av undertecknade eller till Anders Berg, som har haft rollen som mark- och viltansvarig de senaste åren.

LOK’s valberedning
Martin Jareland, Inger Gustås, Patrik Gustavsson, Klara Ljunggren


[Back] Tillbaka

Senast uppdaterad: 231127, 20:35:24