Aktivitet
Datum 2019-08-20
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 23
Underlag Stig
Ansvarig Erik Martinsson
Detaljerad beskrivning 5-4-3-2-1 min, vila 1/2-tiden + 5-8 x 1 min, vila 1/2 min. Del 1 i tröskelfart, 1 minuterna FORT! På LOK-milen<- Till programmet


Senast uppdaterad: 190902, 07:55:43