Aktivitet
Datum 2020-01-16
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Kompass i mörker
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning (Skapad av Henrik efter planeringsmöte 2019-10-01: Att öva kompasskurs i mörker. T.ex. att gå på "grov-kompass" mot ett större uppfång.)<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14