Aktivitet
Datum 2020-10-13
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Reflex par-OL
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning Springer en bana i par där man hänger ut kontroller åt sin kompis och plockar in kontroller som kompisen hängt ut.

Startar tillsammans, ena löparen med bana A och andra med bana B. Löparna hänger sin reflex vid kontroll 1 och hämtar in kompisen reflex vid kontroll 2 och träffar sin kompis vid kontroll 3 (gemensam kontroll). Fortsätter på detta sätt till slutet av banan.

Ta med pannlampa, kompass och en reflex. Gärna en så unik reflex som möjligt så att den är lätt för din kompis att känna igen.
<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14