Aktivitet
Datum 2020-11-24
Tid 20:00
Aktivitet Höstmöte - digitalt
Länk http://www.lok.se/index.php?page=67
Ansvarig Inger Gustås
Detaljerad beskrivning Höstmötet kommer i år att vara digitalt.

Vi kommer att använda programvaran Microsoft Teams för det digitala mötet. Inbjudan med en länk till mötet samt en instruktion hur mötet kommer att gå till har skickats ut via mail till samtliga medlemmar. Mailet skickades ut 201119.

Dagordning och valberedningens förslag till val av kommittéer finns tillgängliga via länken ovan. Se under: Höstmöte 2020.

Då vi inte kommer att kunna dela ut KM-tecken på höstmötet kommer det istället vara utlämning av KM-tecknen på LOK-gården tisdagen 1/12 kl 17.30-19.30. Vandringspris till segrarna i HD21 på KM-lång lämnas ut vid detta tillfälle också.
Även DM-medaljer kommer att lämnas ut under denna kväll. DM-medaljer delas ut till placering 1, 2, och 3 i HD10-HD21 och till placering 1 i HD35 och äldre.

För ungdomarna kommer utdelning av KM-tecken och DM-medaljer ske redan i samband med ungdomarnas höstavslutning lördagen 21/11. Om någon inte har möjlighet att delta, så har man en andra chans tisdagen 1/12.
<- Till programmet


Senast uppdaterad: 201108, 11:04:29