Aktivitet
Datum 2020-11-24
Aktivitet Sunes bana
Beskrivning LOK-gården
Länk https://www.lok.se/index.php?page=1&trainingId=11278
Ansvarig Motionskommitten
Detaljerad beskrivning Corona-anpassad aktivitet

Se länk ovan.<- Till programmet


Senast uppdaterad: 201108, 11:04:29