Aktivitet
Datum 2021-05-20
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Tempoväxling
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning Kör en bana där lätta sträckor är varvade med lite svårare. Syftet är att kunna anpassa tempot efter hur orienteringsintensiv en sträcka är, dvs gå på i högt tempo där så är möjligt och sänka tempot där med fokus på orienteringen krävs.

Samling vid LOK-gården och gruppvis genomgång. Uppvärmning och därefter start vid "Sälen" där det finns en bana för gul, orange resp violett. Kontrollerna är markerade med rödvit snitsel.
<- Till programmet


Senast uppdaterad: 210517, 21:42:03