Aktivitet
Datum 2018-08-09
Aktivitet SOL-skola i LOK-gården 6 - 9 augusti
Ansvarig Gunnar Engström
Detaljerad beskrivning Gunnar Engström och Tove Ekström håller i årets SOL-skola. Den planeras att pågå måndag till torsdag (6-9/8) men LOK-gården behöver användas för förberedelser söndag 5/8 och efterarbete fredag 10/8<- Till programmet


Senast uppdaterad: 190209, 12:35:15