Aktivitet
Datum 2018-09-11
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Förenkla #1
Ansvarig Martin Jareland
Detaljerad beskrivning Springer en bana med lite tips inritade, t ex lämpliga hållpunkter och "linjer" att följa.<- Till programmet


Senast uppdaterad: 190714, 20:45:34