Aktivitet
Datum 2018-10-09
Tid 19:15
Aktivitet Planeringsmöte Gul/Orange/Violett
Beskrivning Styrelserummet
Ansvarig Martin Jareland
Anmälan senast 2018-10-07 23:59:00 Anmälan

Anmälda 2018-12-15 21:07:29
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar  
2018-09-29 19:44:40 Sara Söderqvist      
2018-09-29 19:47:46 Marie Rubér   Är lokgårdsvärd    
2018-10-03 20:15:30 Bertil Eronn      
2018-10-06 12:29:59 Emma Berggren      
2018-10-08 21:58:49 Rikard Borg      
Summa: 5      

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet


Senast uppdaterad: 181104, 21:36:52