Aktivitet
Datum 2019-06-01
Tid 10:00
Aktivitet Lång-KM
Beskrivning OL-arrangemangskommitten
Länk https://www.lok.se/index.php?page=1&newsId=4249
Anmälan Eventor
Ansvarig Jonas Roth
Detaljerad beskrivning Lång-KM hålls i år i Vidingsjö.

Mer info:
https://www.lok.se/index.php?page=1&newsId=4249<- Till programmet


Senast uppdaterad: 210118, 20:13:22