Aktivitet
Datum 2019-05-08
Tid 16:45
Aktivitet Ljungsbrokampen
Beskrivning OK Skogsströvarna
Länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/21569
Anmälan Eventor
Ansvarig Börje Andersson
Detaljerad beskrivning Gemensam avfärd från parkeringen bakom A-huset på universitetet kl.16.45. LiTHe Vilse har samling vid 16:30 en senare avresa vid 17:15 vid A-huset. Så samåk gärna vid lämplig tidpunkt! Tävlingsvärdar: Börje Andersson, Fredrik Johansson<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14