Aktivitet
Datum 2019-05-14
Aktivitet Staffans Minne
Beskrivning Boxholms OK
Länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/21920
Anmälan Eventor
Detaljerad beskrivning Gemensam avfärd från parkeringen bakom A-huset på universitetet kl.xx Tävlingsvärdar:<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14