Aktivitet
Datum 2019-05-26
Aktivitet Pekingduon
Beskrivning Matteus SI
Länk https://eventor.orientering.se/Events/Show/24093
Anmälan Eventor
Ansvarig Filip Strömbäck
Detaljerad beskrivning Gemensam avfärd från parkeringen bakom A-huset på universitetet kl 09.15.

Tävlingsvärdar:Filip Strömäck och Magnus Sahlman.<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14