Senior och junior - Information

Senior- och juniorkommittén informerar

På denna sida lägger senior- och juniorkommittén upp information som är lite mer långlivad. Har du synpunkter på innehållet eller om du sitter på information som borde finnas här, hör då av dig till Jan Lundgren .

Aktiviteter

Månadens tränings- och tävlingsprogram

E-postlistor

LOK har ett par egna e-postlistor som är tänkta att underlätta informationsspridandet. Om du vill vara med på någon av e-postlistorna så måste du anmäla dig själv. Hur det går till står på sidan om e-postlistor.

På förekommen anledning: Var snäll och läs noga igenom instruktionen om hur du ska göra för att komma med på eller gå ut ur en e-postlista innan du mejlar listadministratören och frågar hur man gör.

Skicka in räkningar via webben

Formuläret hittar du här.

Bankgirokonto för avgifter

Avgifter för verksamheter som senior- och juniorkommittén anordnar ska betalas in till nedanstående bankgirokonto. OBS! Detta gäller inte ungdomar som deltar i senior- och juniorkommitténs aktiviteter.

BG-nummer

Vårt bankgironummer är: 5758 - 7966. Betalningsmottagare är Linköpings OK.

Senast uppdaterad: 230221, 22:16:31