Ungdom - Grupper

Grupper

Våra ungdomar delas in i olika färggrupper utifrån den nivåindelning som beskrivs av orienteringsförbudet. Vi har följande allmänna riktlinjer för gruppindelningen.

 • Grupperna baseras i första hand på deltagarnas födelseår. Vi vill skapa grupper med stor social sammanhållning för att få ungdomarna att stanna kvar i orienteringen. Läger och tävlingar är åldersbaserade, varför dessa grupper bör hållas ihop.
 • Om man börjar i nybörjargrupp som något äldre ska vi sträva efter att flytta upp deltagaren så snabbt som möjligt. Äldre ungdomar lär sig snabbt de enkla nivåerna och ska komma upp till sin åldersmässiga grupp så tidigt som möjligt.
 • Yngre är med i den grupp med nivå som stämmer med den man tävlar på. Yngre ungdomar kan ibland känna att man kan de enkla handgreppen och vill komma till nästa grupp. Utmana ungdomarna på den nivå de är på – att kunna är inte samma sak som att behärska.
 • Om man är osäker eller vill utmana sig kan man vara med på andra nivåers träning, under förutsättning att det är hanterbart ur ett ledarperspektiv. Vi vill att alla ska ha det roligt och lagom utmanande på träningen.
 • Uppflyttning sker i slutet av juni för alla grupper utom nybörjargrupp och skogslek. Man ska vara varm i kläderna till vinterträningen börjar.

Normala träningstider anges för respektive grupp. Utöver dessa anordnar vi helgträningar, när det inte är säsong, läger och andra aktiviteter. Dessutom deltar vi i klubbens arrangemang och tävlar lokalt, i distriktet och nationellt.


Skogslek

När:
Tisdagar kl. 17:30 under vår och höst. Startdatum för våren 2024 är satt till tisdagen den 23 april.
Var:
Vid portalen/klockstapeln
Kontakt:
Anna Borgen

För barn upp till 7 år. Skogslek är i första hand till för barn som har äldre syskon i vår verksamhet. Ambitionen är att ha kul tillsammans, vara i skogen och leka.


Grön grupp - nybörjargruppen

När:
Tisdagar kl. 17:30 under vår och höst, datum för uppstart våren 2024 är tisdagen den 16 april
Var:
Södra sidan av LOK-gården
Kontakt:
Pontus Wessman

För barn och ungdomar från det år man fyller 8 år. Det här är den grupp man börjar i oavsett vilken ålder man har när man börjar. Vår ambition är att ha 1 ledare per 5 barn. I grön grupp gäller följande:

 • Inga förkunskaper krävs när det gäller orientering.
 • Inslag av lek och ploj på alla träningar.
 • Vi räknar med att barnen kräver ledarpassning större delen av tiden.

Vit grupp

När:
Tisdagar kl. 17:30 under vår och höst
Var:
Vid lilla röda förrådet
Kontakt:
Anna Call

För barn från det år man fyller 9 år. Vår ambition är att ha 1 ledare per 5 barn. I vit grupp gäller följande:

 • Ett träningspass är cirka 2,5 km
 • Vi springer delar av träningen.
 • Du bör ha de orienteringskunskaper som är mål för grön grupp.
 • Barnen måste kunna följa en muntlig instruktion.
 • Lekar och andra alternativa aktiviteter är ett viktigt inslag.

Gul grupp

När:
Tisdagar kl. 17:45 och torsdagar 17:45 under vår, sommar och höst
Var:
Utanför omklädningsrummen
Kontakt:
Timmy Sundström

För barn från sommaren det år man fyller 10 år. Vår ambition är att ha 1 ledare per 5 barn. I gul grupp gäller följande:

 • Våra träningar är ungefär 5 kilometer.
 • Träningen förutsätter att man springer, med utrymme för vila och gång.
 • I gul grupp måste man kunna följa en skriftlig eller muntlig instruktion.
 • Du behöver en bra tumkompass och en pannlampa. SI-pinne är bra att ha om man tävlar.
 • Du bör ha de orienteringskunskaper som är mål för vit grupp.
 • Gul grupp tränar tisdagar och torsdagar. Vintertid bara på tisdagar.
 • Det är bra om du är med så mycket som möjligt, men om du inte kan vara med alla gånger bör du träna två gånger i veckan på annat sätt.
 • För att träna i nya skogar åker vi ibland iväg på träningen.
 • Det är kul om du hänger med på nationella tävlingar, både individuellt och i stafetter.
 • Det finns möjlighet att vara med på läger.
 • Det är bra om du stannar kvar efter träning och dusch för att fika i LOK-gården.

Orange grupp

När:
Tisdagar och torsdagar kl. 17:45
Var:
Utanför omklädningsrummen
Kontakt:
Björn Knuthammar

För ungdomar från sommaren det år man fyller 12 år. Vår ambition är att ha 1 ledare per 6 barn. I orange grupp gäller följande:

 • Det är kul om du deltar regelbundet på tävlingar och är med på stafetter.
 • Träningspassen är cirka 7,5 km. Vi räknar med att du kan springa 5 km utan att stanna.
 • Du bör ha de orienteringskunskaper som är mål för gul grupp.
 • Vi deltar i läger.
 • Det är viktigt att du följer med på träningar där man tränar på annan karta än i Vidingsjö för att utvecklas som orienterare.
 • Vi tränar tisdag och torsdag även vintertid. Det är viktigt att du tränar minst två gånger i veckan i någon idrott.
 • Det är bra om du stannar kvar efter träning och dusch för att fika i LOK-gården.

Violett grupp

När:
Tisdagar och torsdagar kl. 17:45
Var:
Utanför omklädningsrummen
Kontakt:
Sara Söderqvist

För ungdomar från sommaren det år man fyller 14 år. Vår ambition är att ha 1 ledare per 6 barn. I violett grupp gäller följande:

 • Ett träningspass är ofta 10 km, man ska kunna springa 7 km utan att stanna
 • Man bör ha de orienteringskunskaper som är mål för orange grupp.
 • Vi deltar i läger.
 • Deltar regelbundet i nationella tävlingar både individuellt och i kavlar
 • Följer med på träningar där man tränar på annan karta än i Vidingsjö
 • Vi tränar tisdag, torsdag och ofta söndag även vintertid. Du behöver helst träna minst 3 gånger i veckan och följa ett träningsprogram med teknik, löpning, och styrka.
 • Vi stannar kvar efter träning och dusch för att fika i LOK-gården.
Senast uppdaterad: 240409, 20:14:34