Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar

Kommittéanvisningar

Här finns klubbens kommittéanvisningar. De består dels av allmänna riktlinjer som gäller för alla kommittéer och dels av anvisningar för varje enskild kommitté.

En del verksamhet bedrivs i projektform och är inte direkt knutna till någon kommitté. Se organisationsplanen.

Senast uppdaterad: 230221, 22:19:33