Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för sponsorkommittén

Sponsorkommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

  • Att ansvara för att klubben tillförs ekonomiska medel från näringslivet och andra intressenter.

Delsyften är:

  • Att fortlöpande kontakta och bearbeta tänkbara samarbetspartners.
  • Att upprätthålla och teckna avtal med samarbetspartners samt vid större avtal konsultera styrelsen.
  • Att svara för att logotyp/produktinformation placeras enligt överenskommelse mellan LOK och samarbetspartners.
  • Att fortlöpande hålla alla klubbens samarbetspartners/sponsorer informerade om klubbens verksamhet.
  • Att fortlöpande informera klubbens medlemmar om vilka samarbetspartners/sponsorer som är aktuella.
  • Att svara för att senior- och juniorkommittén och klädkommittén är uppdaterade angående vilka kläder som ska bäras av eliten vid större tävlingar.
  • Att hålla kontakt med OL-försäljare för ev. klubb-besök.


Senast uppdaterad: 181015, 16:50:28