Ungdom - Ledar information

Ledarinformation

Att ordna en träning

När du ska ordna en träning är det några saker som är bra att ha med sig. Träningen bör vara anpassad så att både de som är nya eller osäkra i gruppen får en bra träning och att de som är duktiga eller som vill ha utmaningar får något som sporrar dem. Utmaningar kan bestå i att man får göra samma moment som de som är osäkra men med extra instruktioner, t.ex. gena/snedda så mycket som möjligt, springa utan kompass, svårare vägval. För att nära det sociala umgänget är det också viktigt att blanda in lekfulla element i träningen. Det gäller speciellt i de yngre grupperna, men även de äldre uppskattar när träningarna har roliga upptåg, stafetter eller liknande. Här hittar du uppslag på träningar:

Att lägga banor

Banläggning för du lämpligen i PurplePen. Programmet är ganska rättfram, men SOFT har gjort en lathund och en kort introduktionsfilm. Klubbens kartor finns i arbetsrummen OCAD-kartor Linköping, OCAD-kartor fjärrområden och OCAD-kartor sprint. Tänk på att ladda ner den senaste versionen av kartan när du ska göra en träning. Kartorna förändras snabbt, speciellt i Vidingsjö. Spara gärna dina träningar i arbetsrummet för ungdomsträningar. Det räcker att spara PurplePen-filen, så är det bara att byta ut kartan till senaste version om man vill återanvända träningen. Namnge träningen med svårighet och namn på träningen och plats, t.ex. GulOrangeViolett - Förenkling - Vidingsjö

Om du lägger banor i Vidingsjö är det viktigt att du inte lägger banorna i förbjudna områden och är uppmärksam på den känsliga områdena. Kontaktar Anders Berg om du vill lägga banor i ett känsligt område. Han kontaktar markägare och jaktlag. Detta gäller även för träningar på andra kartor än Vidingsjö.

Tillgång till LOK-gården

I LOK-gården finns det material som är bra att ha vid olika träningar såsom skärmar, plastfickor och material för lekar. Det mesta finns i förrådsrummet bakom herrarnas omklädningsrum som man också kommer åt från gaveln. I källaren finns SI-utrustningen som man måste boka och saker som används mer sällan. Förrådsrummet och källaren kommer man åt på vanliga träningstider, eller så lånar man en nyckel. Följande personer har nycklar till LOK-gården:

Aktivitetsredovisning

Varje grupp har en ansvarig för att redovisa närvaron. Närvaro redovisas på IdrottOnline eller med LOK-appen. Träningar redovisas gruppvis. Tävlingar kan redovisas gruppvis om det är stora tävlingar, annars gemensamt för alla ungdomar. På hemsidan administrerar man grupperna och lägger upp aktiviteter. I appen registrerar man närvaro. Det går också att lägga upp aktiviteter i appen om man vill.

Två gånger per år, 25 februari och 25 augusti, görs aktivitetsstödsansökan till både stat och Linköpings kommun. Det här är en viktig inkomstkälla för klubben så säkerställ att alla aktiviteter redovisas.

Trygg idrott – registerkontroll ledare

Som ett led i att skapa en trygg miljö för de barn och ungdomar som tränar och tävlar i Linköpings OK har styrelsen beslutat att alla ledare i vår barn- och ungdomsverksamhet ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från polisen; Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Detta registerutdrag visar om personen är dömd för något av de grövsta brotten; mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån- ej fortkörningar, skattebrott eller liknande.

Som ledare menas här person över 15 år som har regelbunden och direkt kontakt med barn under 18 år. Med verksamhet menas träning, tävling och läger. Föräldrar och andra vuxna som följer med på läger ses som tillfälliga ledare och omfattas av kontrollen. Föräldrar och andra vuxna som tillfälligt hjälper till på träning, framför allt i de yngre grupperna, omfattas inte av kontrollen.

Ledare som inte visar upp intyg efter påminnelse får inte fortsätta som ledare. Har man begått brott som kommer fram via intyget är man inte lämplig som ledare i vår barn- och ungdomsverksamhet och får således inte verka som sådan.

Mer information finns på riksidrottsförbundets hemsida.

Så här gör man:

 1. Vederbörande ledare begär intyget hos polisen.
 2. Intyget visas upp för medlem i Ungdomskommittén som prickar av på en lista att ledaren visat intyget. Vederbörande får sedan tillbaka intyget. Intyget arkiveras således INTE inom klubben.
 3. Nytt intyg ska uppvisas var 3:e år.

Trygg idrott – om något oförutsett händer

Om någon kommer bort

Ta det lugnt. Ibland kommer man på villovägar. Samla ledarna och gå igenom var personen kan tänkas vara. Lämna en ledare vid samlingsplats och en vid startpunkt eller liknande. Skicka ut övriga att leta igenom lämpliga områden. Om ni inte hittar personen, skicka någon att hämta fler medlemmar som kan hjälpa till att leta.

Förebyggande:

 • ledare har med telefon så man kan ha kontakt med varandra
  • ha gärna en app där ni kan nå alla ledare samtidigt, t.ex. WhatsApp
  • ha för vana att räkna in barnen regelbundet, kan samordnas med namnlek så lär man sig namnen på barnen samtidigt
  • bestäm den plats ni ska samlas på när träningen är klar, ingen går hem innan man är avprickad på rätt ställe
 • gå igenom med barnen vad man kan göra om man kommer bort
  • fråga andra var man är
  • gå tillbaka till ställe där man tidigare varit
  • ta sikte på ett känt ställe eller stort område som man kan läsa in sig på

Egenavgifter

Egenavgifter förekommer vid en rad olika aktiviteter såsom läger och tävlingsresor. För att kassören skall kunna kontrollera att alla har betalat in avgiften krävs det att den som varit ansvarig för aktiviteten redovisar vilka som deltagit.

Ersättning för resor och utgifter

Givetvis kan man få ersättning för de utgifter och resor man haft när man deltagit som ledare i någon aktivitet. Vid utgifter skall dessa kunna styrkas med kvitton som skall bifogas. När det gäller resor utbetalas endast i princip ersättning för de resor man gör när man deltar som ledare i läger eller träningar på annan ort eller karta. Lämna undertecknad redovisning i ungdomskommitténs fack på kontoret.

Senast uppdaterad: 240210, 13:46:01