Ungdom - Information - Ledar information

Ledarinformation

Om du är ledare inom ungdomsverksamheten är kanske detta den sidan du söker. Här finns information och blanketter som du behöver för att redovisa aktiviteter samt lämna in räkningar så du kan få ersättning för resor och andra utgifter i samband med läger och träningar. Alla ifyllda blanketter skall lämnas i ungdomskommitténs postfack i LOK-gården. Blanketterna du behöver finns längst ner på sidan under blankett rubriken.

Aktivitetsredovisning

När du har varit ansvarig för en aktivitet skall du fylla i en aktivitetsredovisning och lämna in den. Detta behövs för att vi skall kunna kontrollera räkningar som dyker upp som en följd av aktiviteten. Dessutom är dessa redovisningarna ett bra hjälpmedel när kostnader skall uppskattas i budgeten.

Egenavgifter

Egenavgifter förekommer vid en rad olika aktiviteter såsom läger och tävlingsresor. För att kassören skall kunna kontrollera att alla har betalat in avgiften krävs det att den som varit ansvarig för aktiviteten (skickat in anmälan) fyller i denna blankett där det står vilka som deltagit och hur mycket dom skall betala.

Ersättning för resor och utgifter

Givetvis kan man få ersättning för de utgifter och resor man haft när man deltagit som ledare i någon aktivitet. Vid utgifter skall dessa kunna styrkas med kvitton som skall bifogas. När det gäller resor utbetalas endast i princip ersättning för de resor man gör när man deltar som ledare i läger eller träningar på annan ort eller karta.

Blanketter

Aktivitetsredovisning Excel dokument
Aktivitetsredovisning PDF-format

Egenavgifter Excel dokument
Egenavgifter PDF-format

Ersättning resor/utgifter Excel dokument
Ersättning resor/utgifter PDF-format

Banritning

Instruktion för banritning
Mall för banritning 1:10 000
Mall för banritning 1:15 000
For OCAD 8
Mall för banritning 1:10 000
Mall för banritning 1:15 000

Senast uppdaterad: 121027, 15:27:10