Arrangemang - Skolarrangemang

Skolarrangemang

LOK kan hjälpa skolor att ordna olika orienteringsaktiviteter för sina elever.

Om du är intresserad av att få sådan hjälp så bör du kontakta Eva Lindgren eller Ulf Waldenfjord

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:16