Intern klubbinformation - Släpkärra

LOK:s släpkärror

LOK har två släpvagnar som medlemmar kan hyra till en låg kostnad.

För att hyra någon av släpvagnarna ska man kontakta Roland Frid som är ansvarig för uthyrningen.

Hyresavgiften betalas in till LOK:s huvudkonto, bankgiro 5487-4169 eller Swish 123 342 63 43.

Lilla släpvagnen

Den lilla vagnen är öppen. (Presenningen som syns på bilden är ej kvar). Vagnen har ca 1 m höga grindar runt om, grindarna kan tas bort vid behov. Vagnen är obromsad. Tjänstevikt 175 kg, max last 475 kg.

Hyresavgiften är 100 kr/dygn.

Lilla vagnen

Stora släpvagnen

Den stora vagnen är täckt och bromsad och har en låsbar bakdörr. Den saknar vinterdäck och hyrs därför inte ut under vinterperioden. Tjänstevikt 640 kg, max last 660 kg.

Hyresavgiften är 250 kr/dygn.

Stora vagnen

Senast uppdaterad: 231106, 18:31:09