Intern klubbinformation - Släpkärra

LOK:s släpkärror

LOK har två släpvagnar som medlemmar kan hyra till en låg kostnad.

För att hyra någon av släpvagnarna ska man kontakta Roger Danielsson som är ansvarig för uthyrningen.

Hyresavgiften betalas in till LOK:s huvudkonto, bankgiro 5487-4169.

Lilla släpvagnen

Den lilla vagnen är öppen, det finns en presenning som täcker delar. Vagnen har ca 1 m höga grindar runt om, grindarna kan ta bort vid behov. Vagnen är obromsad.

Hyresavgiften är 100 kr/dygn.

Lilla vagnen

Stora släpvagnen

Den stora vagnen är täckt och bromsad.

Hyresavgiften är 250 kr/dygn.

Stora vagnen

Senast uppdaterad: 190928, 09:13:32