Klubbinformation - LOK:s måldokument

Måldokument för LOK, utarbetat 2013-03-17

Verksamhetsidé

Linköpings Orienteringsklubb ska erbjuda orienteringsverksamhet i Linköpingsområdet som ökar och sprider orienteringskunnandet och orienteringsglädjen.

Värdegrund

Verksamheten ska präglas av:

Kvalitet

genom
 • kvalitetsmässigt bra träning för elit, ungdom samt motionärer.
 • elitsatsning för att på lång sikt nå goda nationella och internationella resultat.
 • att anordna och vidareutveckla högklassiga orienteringsarrangemang.

Social gemenskap

genom
 • ideellt arbete där klubbmedlemmarna deltar i klubbarbetet, t.ex. vid egna arrangemang och annat gemensamt arbete liksom i kommittéer, arbetsgrupper och andra förtroendeuppdrag.
 • anordnande av olika trivselaktiviteter.
 • verksamhet för alla i LOK-gården.

Personlig utveckling

genom
 • att erbjuda varje medlem goda möjligheter att utveckla sin orientering utifrån sin egen nivå.
 • att medlemmarna ska ges möjlighet att utveckla ledarskap som gagnar klubben.

Offensiv anda

genom
 • att rekrytera nya orienterare i alla åldrar och nivåer.
 • att bedriva PR gentemot allmänheten, skolor, arbetsplatser och massmedier.
 • att visa stolthet över att vi är LOK:are.

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb.

Det innebär

 • att LOK har en stor bredd av medlemmar som på alla nivåer och i alla åldrar deltar i tävling, träning och annan verksamhet.
 • att LOK finns i topp på nationella och nordiska stafetter och individuella tävlingar.
 • att våra arrangemang är attraktiva och håller hög klass.
 • att LOK har ett gott anseende i Linköpings idrotts- och föreningsliv samt inom svensk orientering.

Vi når visionen genom

 • att LOK året runt bedriver orienteringsverksamhet för medlemmar på alla nivåer.
 • att vi profilerar oss som det självklara valet för de som vill ha kul och utvecklas i sin idrott i en sporrande miljö tillsammans med många likasinnade.
 • att de löpare som gör en helhjärtad satsning mot Sverige- och världstoppen får fullt stöd för att kunna fokusera på sin satsning.
 • ett förstärkt och långsiktigt stöd till våra äldre ungdomar och juniorer för att stimulera till fortsatt orientering och elitsatsning.
 • en aktiv ungdomsverksamhet som rekryterar, utvecklar och behåller barn och ungdomar i klubben.
 • en långsiktig planering och marknadsföring av våra arrangemang.
 • utveckling och underhåll av LOK-gården som en ändamålsenlig utgångspunkt för en stor del av vår verksamhet.
 • att vi synliggör vår verksamhet mot skolor, företag, organisationer och allmänhet.
 • en långsiktigt stabil ekonomi.

Mål för LOK

Vi följer upp vår väg mot visionen genom att årligen mäta och redovisa:

 • Medlemsutveckling
 • Antal tävlingsstarter
 • Antal deltagare i våra arrangemang
 • Antal deltagare i nybörjarverksamhet
 • Antal LOK-löpare under 200 på SOFT:s rankinglista

Alla kommittéer redovisar i samband med verksamhetsplaneringen mål för de kommande två åren.

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:26