Klubbinformation - Kommittémedlemmar, valberedning, revisorer

Kommittéer mm 2024

Ungdomskommittén

E-post: ungdomskommitte@lok.se
Anna Otterborg sammankallande
Robert Sundberg
Anna Call
Björn Knuthammar
Karl Schärlund
Johan Lilliecreutz

Mentor Ekorren Cup och Ungdomsserien
Thomas Stenström

Mentor Unga ledare
Martin Jareland
Patrik Gustavsson

UK ungdom
Sara Söderqvist
Emma Berggren
Johan Åtting

Senior- och juniorkommittén

E-post: senjunkom@lok.se
Hanna Modig Tjärnström sammankallande
Christian Enberg
Jörgen Sköld
Jan Johansson
Therese Klintberg
Emanuel Herberthson
Patrik Nilsson

UK seniorer/juniorer (dock ej U10)
Christian Enberg

Informationskommittén

E-post: infokom@lok.se
Tove Ekström sammankallande
Hanna Lagerberg
Alva Forsman

På Spåret

Klippbok
Annika Ivarsson

Medlemsregister
Peter Jakobsson

LOK-gårdskommittén

Stephan Svensson sammankallande
Lennart Svernestam
Ulla Kjell
Roland Frid
Anders Kjell
Yngve Pettersson

Uthyrning LOK-gården
Ulla Kjell
Anders Kjell

Uthyrning släpkärra
Roland Frid

Värdlista
Maud Göthe Lundgren

LOK-milen
Magnus Sahlman

Veteran-OL
Pia Vångell

Motionskommittén

E-post: motion@lok.se
Lena Strömbäck sammankallande
Filip Strömbäck
Henrik Hamrefors
Mats Forsman
Anders Berg

OL-arrangemangskommittén

Martin Strömgren sammankallande
Frida Jönsson Hellstadius
Henrik Eklund
Olof Ljunggren Kartor
Åke Ljunggren Kartor
Per Gustås Mark och vilt
Inger Gustås Mark och vilt

Kartförsäljning
Carolina Magnusson

MTBO-kommittén

Bertil Eronn sammankallande
Karin Skullman
Johan Källsand

Datakommittén

E-post: datakom@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Joakim Tosteberg
Erik Sköld
Sven Engström

Hemsidesansvariga
E-post: webmaster@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Erik Sköld
Sven Engström

OL-artiklar

Johan Jylltorp sammankallande
Ann-Sofie Svensson Ullmax
Susanna Lindell Newbody

Klädförsäljning
Kajsa Hammarström
Gunnar Engström
Tove Ekström
Jonathan Jylltorp

Sponsorkommittén

Hanteras av styrelsen

Tävlingskommittén

E-post: tk@lok.se
Magnus Herberthson sammankallande
Annika Ivarsson
Lotta Borg
Christer Lindell resultatbörsen
Pedro Lundquist anmälare

UK HD35-
Christian Enberg
Pia Vångell

Projektgrupper


Blodomloppet
Anna Ljusberg
Frida Karlsson
Anna Johansson

XC-race
Sven Engström
Gunnar Engström
Jonathan Jylltorp
Emanuel Herberthson

Östgötaleden
Ann-Sofie Svensson
Jörgen Svensson

Hittaut
Karin Olofsson
Inger Gustås

Veteranverksamheten

Bertil Eriksson sammankallande
Göte Törnå

Valberedning

Martin Jareland sammankallande
Lotta Borg
Patrik Gustavsson
Klara Ljunggren

Revisorer

Julia Modig Tjärnström
Cecilia Enberg
Urban Petersson Revisorsuppleant
Ulf Jonare Revisorsuppleant


Senast uppdaterad: 240303, 19:31:43