Klubbinformation - Kommittémedlemmar, valberedning, revisorer

Kommittéer mm 2021

Ungdomskommittén

E-post: ungdomskommitte@lok.se
Johan Otterström sammankallande
Anna Otterborg
Anna Call
Björn Knuthammar
Tomas Boman
Roger Kihlberg

Mentor Ekorren Cup och Ungdomsserien
Thomas Stenström

UK ungdom
Bertil Eronn
Johan Åtting

Senior- och juniorkommittén

E-post: senjunkom@lok.se
Jan Lundgren sammankallande
Christian Enberg
Jörgen Sköld
Gitte Engström
Peter Olin
Therese Klintberg

UK seniorer/juniorer (dock ej U10)
Christian Enberg

Teknikträningsgrupp
Niklas Olsson
Hanna Modig Tjärnström

Informationskommittén

E-post: infokom@lok.se
Hanna Modig Tjärnström sammankallande
Julia Modig Tjärnström

På Spåret
Hanna Modig Tjärnström

Klippbok
Annika Ivarsson

Medlemsregister
Peter Jakobsson

LOK-gårdskommittén

Stephan Svensson sammankallande
Lennart Svernestam
Ulla Kjell
Roland Frid
Anders Kjell
Yngve Pettersson

Uthyrning
Per Johansson

Värdlista
Lotta Borg

LOK-milen
Magnus Sahlman

Motionskommittén

E-post: motion@lok.se
Anders Knutsson Sammankallande
Filip Strömbäck
Maud Göthe Lundgren
Anna Ljusberg
Torgny Faxén
Peter Jakobsson

OL-arrangemangskommittén

Frida Jönsson Hellstadius sammankallande
Anna Johansson
Martin Strömgren
Olof Ljunggren Kartor
Åke Ljunggren Kartor
Anders Berg Mark- och vilt

Kartförsäljning
Carolina Magnusson

Datakommittén

E-post: datakom@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Joakim Tosteberg
Erik Sköld
Sven Engström

Hemsidesansvariga
E-post: webmaster@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Erik Sköld
Sven Engström

OL-artiklar

Johan Jylltorp sammankallande
Ann-Sofie Svensson Ullmax
Anna Kullberg Newbody

Klädförsäljning
Kajsa Hammarström
Johanna Gustås
Gunnar Engström
Tove Ekström
Jonathan Jylltorp

Sponsorkommittén

Hanteras av styrelsen

Tävlingskommittén

E-post: tk@lok.se
Magnus Herberthson sammankallande
Christer Lindell resor och resultatbörsen
Pedro Lundquist anmälare

UK HD35-
Christian Enberg
Pia Vångell

Projektgrupper


Blodomloppet
Karin Olofsson
Lena Strömbäck

Lidingöloppet on tour
Peter Olin

XC-race
Sven Engström

Östgötaleden
Ulla Kjell

Hitta Ut
Rikard Borg
Inger Gustås

Veteranverksamheten

Bertil Eriksson sammankallande
Göte Törnå
Jan Hernborg

Tävlingsverksamhet
Stephan Svensson

Valberedning

Karin Olofsson sammankallande
Johan Jylltorp
Therese Klintberg
Martin Jareland

Revisorer

Lars-Erik Henriksson
Urban Petersson
Kerry Kempe Revisorsuppleant
Julia Modig Tjärnström Revisorsuppleant


Senast uppdaterad: 210220, 23:27:29