Klubbinformation - Kommittémedlemmar, valberedning, revisorer

Kommittéer mm 2017

Datakommittén

E-post: datakom@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Joakim Tosteberg
Erik Sköld
Sven Engström

Hemsidesansvariga
E-post: webmaster@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Erik Sköld
Sven Engström

Senior- och juniorkommittén

E-post: senjunkom@lok.se
Jan Lundgren sammankallande
Christian Enberg
Jörgen Sköld
Gitte Engström
Peter Aronsson
Fredrika Vångell
Julia Modig Tjärnström

UK seniorer/juniorer (dock ej U10)
Christian Enberg

Teknikträningsgrupp
Peter Eriksson
Per Carlborg

Informationskommittén

E-post: infokom@lok.se
Hanna Modig Tjärnström sammankallande
Maria Olofsson
Julia Modig Tjärnström

Klippbok
Elisabet Wiklund

Medlemsregister
Peter Jakobsson

Medlemslotteri
Ulla Kjell

LOK-gårdskommittén

Roger Danielsson sammankallande
Lars-Göran Göransson
Claes-Ove Swärdh
Roland Fridh
Stephan Svensson
Anders Kjell
Lars-Erik Henriksson uthyrning
Lotta Borg värdlista

Motionskommittén

E-post: motion@lok.se
Åke Ljunggren Sammankallande
Ole Pedersen
Christian Eriksson
Frida Karlsson
Torgny Faxén
Peter Jakobsson

Blodomloppet
Thomas Rimhagen
Sofia Salomonsson

Lidingöloppet on tour
Peter Aronsson
Peter Eriksson

Östgötaleden
Magnus Sahlman

LOK-milen
Magnus Sahlman

OL-arrangemangskommittén

Mats Backteman sammankallande
Henrik Tosteberg
Jonas Roth
Per Carlborg

Kartor
Per Carlborg

Mark- och vilt
Anders Berg

Kartförsäljning
Lena Strömbäck

OL-artiklar

Erik Sköld sammankallande
Kajsa Hammarström
Johan Eriksson
Inger Gustås Ullmax
Anna Kullberg Newbody

Sponsorkommittén

Thomas Stenström sammankallande
Lotta Borg

Tävlingskommittén

E-post: tk@lok.se
Per Gustås sammankallande
Pedro Lundquist anmälare, medlemsregistret i IdrottOnline
Annika Ivarsson
Christer Lindell resultatbörs

UK HD35-
Christian Enberg
Pia Vångell

Ungdomskommittén

E-post: ungdomskommitte@lok.se
Rikard Borg sammankallande
Carolina Magnusson
Karin Olofsson
Martin Jareland
Sara Söderqvist
Johan Otterström

Mentor Ekorren Cup och Ungdomsserien
Thomas Stenström

UK ungdom
Kristina Ljunggren
Bertil Eronn

Veteranverksamheten

Vakantsammankallande
Birgitta Bergstedt
Claes-Ove Swärdh
Eva Karlsson
Ulf Waldenfjord tävlingsverksamhet

Valberedning

Per Gustås sammankallande
Emma Lindell
Magnus Sahlman
Ulla Kjell suppleant

Revisorer

Lars-Erik Henriksson
Kjell Hagström
Kerry Kempe Revisorsuppleant
Thomas Rimhagen Revisorsuppleant


Senast uppdaterad: 170917, 20:17:13