Klubbinformation - Kommittémedlemmar, valberedning, revisorer

Kommittéer mm 2023

Ungdomskommittén

E-post: ungdomskommitte@lok.se
Johan Otterström sammankallande
Anna Otterborg
Anna Call
Björn Knuthammar
Karl Schärlund
Vakant

Mentor Ekorren Cup och Ungdomsserien
Thomas Stenström

Mentor Unga ledare
Åsa Forsman
Henrik Elnegård

UK ungdom
Sara Söderqvist
Emma Berggren
Johan Åtting

Senior- och juniorkommittén

E-post: senjunkom@lok.se
Jan Lundgren sammankallande
Christian Enberg
Jörgen Sköld
Jan Johansson
Therese Klintberg
Hanna Modig Tjärnström

UK seniorer/juniorer (dock ej U10)
Christian Enberg

Informationskommittén

E-post: infokom@lok.se
Klara Ljunggren
Kristin Herberthson

På Spåret
vilande 2023

Klippbok
Annika Ivarsson

Medlemsregister
Peter Jakobsson

LOK-gårdskommittén

Stephan Svensson sammankallande
Lennart Svernestam
Ulla Kjell
Roland Frid
Anders Kjell
Yngve Pettersson

Uthyrning
Per Johansson

Värdlista
Maud Göthe Lundgren

LOK-milen
Magnus Sahlman

Veteran-OL
Stephan Svensson

Motionskommittén

E-post: motion@lok.se
Vakant sammankallande
Filip Strömbäck
Torgny Faxén
Erik Fredlund
Vakant
Vakant

OL-arrangemangskommittén

Martin Strömgren sammankallande
Frida Jönsson Hellstadius
Henrik Eklund
Olof Ljunggren Kartor
Åke Ljunggren Kartor
Anders Berg Mark och vilt

Kartförsäljning
Carolina Magnusson

MTBO-kommittén

Bertil Eronn sammankallande
Karin Skullman
Johan Källsand

Datakommittén

E-post: datakom@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Joakim Tosteberg
Erik Sköld
Sven Engström

Hemsidesansvariga
E-post: webmaster@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Erik Sköld
Sven Engström

OL-artiklar

Johan Jylltorp sammankallande
Ann-Sofie Svensson Ullmax
Susanna Lindell Newbody

Klädförsäljning
Kajsa Hammarström
Gunnar Engström
Tove Ekström
Jonathan Jylltorp

Sponsorkommittén

Hanteras av styrelsen

Tävlingskommittén

E-post: tk@lok.se
Magnus Herberthson sammankallande
Annika Ivarsson resor
Lotta Borg resor
Christer Lindell resultatbörsen
Pedro Lundquist anmälare

UK HD35-
Christian Enberg
Pia Vångell

Projektgrupper


Blodomloppet
Karin Olofsson
Anna Ljusberg
Anna Johansson

XC-race
Sven Engström
Gunnar Engström
Jonathan Jylltorp

Östgötaleden
Ann-Sofie Svensson
Jörgen Svensson

Hittaut
Karin Olofsson
Inger Gustås

Veteranverksamheten

Bertil Eriksson sammankallande
Göte Törnå
Jan Hernborg

Valberedning

Karin Olofsson sammankallande
Martin Jareland
Patrik Gustavsson
Inger Gustås

Revisorer

Lars-Erik Henriksson
Julia Modig Tjärnström
Urban Petersson Revisorsuppleant
Cecilia Enberg Revisorsuppleant


Senast uppdaterad: 221125, 17:18:32