Klubbinformation - Kommittémedlemmar, valberedning, revisorer

Kommittéer mm 2022

Ungdomskommittén

E-post: ungdomskommitte@lok.se
Johan Otterström sammankallande
Anna Otterborg
Anna Call
Roger Kihlberg
Björn Knuthammar
Karl Schärlund

Mentor Ekorren Cup och Ungdomsserien
Thomas Stenström

UK ungdom
Sara Söderqvist
Emma Berggren
Johan Åtting

Senior- och juniorkommittén

E-post: senjunkom@lok.se
Jan Lundgren sammankallande
Christian Enberg
Jörgen Sköld
Jan Johansson
Peter Olin
Therese Klintberg

UK seniorer/juniorer (dock ej U10)
Christian Enberg

Teknikträningsgrupp
Hanna Modig Tjärnström

Informationskommittén

E-post: infokom@lok.se
Klara Ljunggren
Elin Kjellman

På Spåret
Frida Jönsson Hellstadius

Klippbok
Annika Ivarsson

Medlemsregister
Peter Jakobsson

LOK-gårdskommittén

Stephan Svensson sammankallande
Lennart Svernestam
Ulla Kjell
Roland Frid
Anders Kjell
Yngve Pettersson

Uthyrning
Per Johansson

Värdlista
Lotta Borg

LOK-milen
Magnus Sahlman

Motionskommittén

E-post: motion@lok.se
Vakant Sammankallande
Filip Strömbäck
Maud Göthe Lundgren
Anna Kullberg
Torgny Faxén
Maxime Bonneau

OL-arrangemangskommittén

Frida Jönsson Hellstadius sammankallande
Anna Johansson
Martin Strömgren
Olof Ljunggren Kartor
Åke Ljunggren Kartor
Anders Berg Mark och vilt

Kartförsäljning
Carolina Magnusson

MTBO-kommittén

Bertil Eronn sammankallande
Karin Skullman
Johan Källsand

Datakommittén

E-post: datakom@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Joakim Tosteberg
Erik Sköld
Sven Engström

Hemsidesansvariga
E-post: webmaster@lok.se
Per Magnusson sammankallande
Erik Sköld
Sven Engström

OL-artiklar

Johan Jylltorp sammankallande
Ann-Sofie Svensson Ullmax
Susanna Lindell Newbody

Klädförsäljning
Kajsa Hammarström
Johanna Gustås
Gunnar Engström
Tove Ekström
Jonathan Jylltorp

Sponsorkommittén

Hanteras av styrelsen

Tävlingskommittén

E-post: tk@lok.se
Magnus Herberthson sammankallande
Christer Lindell resor och resultatbörsen
Pedro Lundquist anmälare

UK HD35-
Christian Enberg
Pia Vångell

Projektgrupper


Blodomloppet
Karin Olofsson
Anna Ljusberg
Vakant

Lidingöloppet on tour
Peter Olin

XC-race
Sven Engström
Emanuel Herberthson
Gunnar Engström
Jonathan Jylltorp

Östgötaleden
Ulla Kjell

Hittaut
Rikard Borg
Inger Gustås

Veteranverksamheten

Bertil Eriksson sammankallande
Göte Törnå
Jan Hernborg

Tävlingsverksamhet
Stephan Svensson

Valberedning

Karin Olofsson sammankallande
Martin Jareland
Patrik Gustavsson
Inger Gustås

Revisorer

Lars-Erik Henriksson
Julia Modig Tjärnström
Urban Petersson Revisorsuppleant
Cecilia Enberg Revisorsuppleant


Senast uppdaterad: 220322, 15:56:31