Startsida - Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

På denna sida finns en förteckning över de större aktiviteter som LOK kommer att syssla med under 2017.

Kommittéernas verksamhet i mycket stora drag

Ungdomskommittén

 • Sköta ungdomsträningsverksamheten
 • Arrangera nybörjarkurs
 • Arrangera ungdomsseriedeltävling
 • Arrangera Ekorren cup
 • Arrangera SOL-skola
 • Arrangera resor till Dala-dubbeln, Ungdomens 10-mila och andra roliga aktiviteter

Senior- och juniorkommittén

 • Organisera och genomföra träningsaktiviteter och tävlingsresor

Motionskommittén

 • Arrangera nybörjarkurs för vuxna
 • Arrangera Sunes bana
 • Arrangera Veckans bana i samarbete med IFK Linköping
 • Arrangera "O-ringenträning"
 • Arrangera Skinkloppet
 • Arrangera Nattcupdeltävling
 • Sköta LOK:s del av Östgötaleden
 • Bistå vid arrangerandet av Blodomloppet
 • Bistå vid arrangemang tillsammans med Lidingöloppet

OL-arrangemangskommittén

 • Se till att Vårspringet arrangeras på ett bra sätt
 • Planera framtida tävlingsarrangemang
 • Ta fram kartor för kommande arrangemang
 • Se till att KM i lång-, sprint-, medeldistans samt natt arrangeras

Tävlingskommittén

 • Arrangera resa till Tiomila
 • Arrangera klubbresa
 • Arrangera resa till Tjoget
 • Arrangera resa till 25-manna
 • Sköta administrationen av LOK:ares deltagande på tävlingar

LOK-gårdskommittén

 • Löpande drift och underhåll av LOK-gården
 • Sköta LOK-milen
 • Hålla värdlistan uppdaterad

Sponsorkommittén

 • Vårda och utöka kretsen av sponsorer till verksamheten

Informationskommittén

 • Ge ut fyra nummer av På Spåret
 • Sprida klubbinformation via anslagstavlor och webbsida

OL-artiklar

 • Tillhandahålla OL-kläder
 • Organisera försäljning av Ullmax och Newbody

Datakommittén

 • Underhålla datorutrustning och skrivare i LOK-gården
 • Sköta datorer och nätverk på våra större tävlingar
 • Underhålla hemsidan

Veteranverksamheten

 • Anordna onsdagsträffar
 • Anordna veterantävling
Senast uppdaterad: 170228, 09:37:52