Intern klubbinformation - LOK:s informationskanaler

LOK:s informationkanaler

LOK:s informationskanaler utgörs idag av hemsida, maillistor, facebooksida, facebookgrupp, instagramkonto och tidning. Här följer en kort beskrivning av när respektive informationskanal ska användas, hur man publicerar information och hur man kommer åt informationen.

Formella informationskanaler för medlemmar

Hemsidan www.lok.se är den officiella kanalen som ska användas för att nå alla medlemmar. Man får behörighet att publicera nyheter eller aktiviteter i kalendern genom att kontakt webmaster@lok.se.

Maillistan medlemmar@lok.se används också av huvudfunktionärer i klubben för att sprida information till alla medlemmar. När man ansöker om medlemsskap kommer man automatiskt med på denna maillista. Sedan finns dessutom maillistor för senior och junior gruppen, alla ungdomsgrupper och kommittéer etc. Man kan själv anmäla sig till och avanmäla sig från en maillista enligt instruktionerna här: Information om maillistor

Klubbtidningen På Spåret kommer ut med några nummer per år och distribueras digitalt på hemsidan. Tidningen distribueras även i pappersformat till de som beställt detta. Om man vill avanmäla sig från pappersversionen gör man det genom att kontakta medlemsregister@lok.se.

Informella informationskanaler för medlemmar

Facebookgruppen Linköpings OK är en sluten grupp som används för att sprida informell information om till exempel sociala aktiviteter och bilder på O-ringen och stafetter. Alla som är medlemmar i gruppen kan göra inlägg. För att bli medlem skickar man en ansökan till gruppen på Facebook.

Instagramkontot Linköpings OK är en ännu mer informell informationskanal. Används idag för bilder från tävlingar och annan lättsam information. Ägs av infokommittén och administreras av Hanna Modig Tjärnström och Julia Modig Tjärnström . För att få bilder upplagda, skickas bilderna till Juila eller Hanna.

Externa informationskanaler

Hemsidan www.lok.se har även ett externt nyhetsflöde som används för att publicera nyheter som kan ha intresse utanför klubben. Man får behörighet att publicera nyheter genom att kontakta webmaster@lok.se.

Facebooksidan Linköpings OK är till för extern marknadsföring av klubbens arrangemang. Sidan ägs av infokommittén. Administratörer är Hanna Modig Tjärnström och Julia Modig Tjärnström samt Jonas Lundgren och Per Magnusson . Om man vill ha något publicerat här kontaktar man någon av administratörerna. Man får (i den mån Facebook vill det) notiser om uppdateringar på sidan genom att följa den.

Övrigt

Det finns även ett Youtubekonto Linköpings OK som skapades för att ladda upp SVT:s film från VM 68. Youtubekanalen är enbart tänkt att användas som arkiv. Administreras av Jonas Lundgren .

Senast uppdaterad: 230221, 22:20:18