Intern klubbinformation - Bokning av SI-utrustning

Bokningar av LOK:s Sportident-utrustning

På den här sidan ska man skriva in bokningar av LOK:s Sportident-utrustning och laptop av modell Dell Latitude 5290. Innan man gör det bör man kolla om den del av utrustningen man tänkt boka redan är bokad under den tid man behöver den.

Varje bokning bör innehålla:

  • Start- och slutdatum för bokningen.
  • Vilken del av utrustningen som bokats.
  • Lämpliga kontaktuppgifter till den som bokat. Normalt mobilnummer och e-postadress.

När utrustningen är återlämnad bör man radera sin bokning på den här sidan så att det blir lättare att se vilka bokningar som fortfarande är relevanta. Om något ändrar sig (t.ex. att man redan lämnat tillbaka en del utrustning) kan man med fördel redigera texten i bokningen.

Här finns en förteckning över LOK:s SI-utrustning.

Normalt bokar man den ena eller båda av satserna som SI-utrustningen är uppdelad i. Även pinnarna och laptoenp som det t.ex. går att köra MeOS på går att boka här. På laptopen finns LOK:s licens av programvaran för radiopejlorientering, FjwW.

Sats 1: Låda 1.0 Låda 1.1

Sats 2: Låda 2

Pinnar: Låda med pinnar

Laptop: Laptop

Du måste vara inloggad för att komma åt bokningssystemet.Senast uppdaterad: 230525, 08:19:02