Intern klubbinformation - Räkningsformulär

Formulär för reseräkningar och räkningar på andra utlägg

Med hjälp av denna websida kan du skicka in reseräkningar till LOK. Du kan också skicka in räkningar där du vill ha ersättning för andra kostnader men då måste du se till att kvitto i originalexakt samma belopp lämnas till den som ska attestera räkningen.

Det är ett bra tips att se till att vara inloggad när du skriver din räkning. En del fält fylls då i automagique.

Det är viktigt att du klart och tydligt anger vilken kommitté eller person du tror ska attestera räkningen. Skriv detta i beskrivningen av aktiviteten. Speciellt viktigt är detta såklart om du lämnar in kvitton. Om du verkligen inte har någon aning om vem som ska attestera eller till vem du ska lämna dina kvitton så kan du försöka med sekreteraren.

Exempel:
Träningsdag, SJ-kommittén
Resa till Tiomila, Tävlingskommittén
Choklad till sekreteraren, Ordföranden

Formuläret kan användas för räkningar som avser en eller flera resor eller utlägg gjorda inom en enskild aktivitet, t ex ett träningsläger eller en träningsdag. Vill du skicka in räkningar för flera olika aktiviteter får du fylla i och skicka in formuläret flera gånger. Räkningen ska skickas in senast två veckor efter aktiviteten.

Vid de träningar och tävlingar som reseersättning utgår är ersättningen 6.25 kr per mil och person som tävlar för LOK, dock max 25 kr/mil och bil.

Exempel: Fem personer, varav en inte tävlar för LOK, åker i en LOKares bil till en aktivitet som berättigar till reseersättning. Föraren ska då erhålla maxersättning 25 kr/mil, men av detta ska 6.25 kr/mil betalas av icke-LOKaren till föraren. Ersättningen som föraren kan kräva av klubben är alltså 18.75 kr/mil.

Vid läger och liknade aktiviteter lämnas normalt full ersättning (25 kr/mil och bil) för alla bilar som åker som ansvarig för aktiviteten önskat.

Många specialfall kommer säkert att uppstå. Kontakta den som ska attestera räkningen vid oklarheter.


Beskrivning av aktiviteten räkningen gäller (se exempel ovan):

Datum för aktiviteten (t ex 010419-010420):


OBS! Om du har en liten bildskärm kanske kolumnen "Kostnad" i formuläret nedan inte syns. Glöm dock inte att fylla i kolumnen.

Sträcka eller typ av kostnad Antal km Förare + passagerare (ange namn) eller beskrivning av kostnaden Kostnad

T ex: Linköping-Karesuando-Linköping
eller: Matinköp

Typ av konto som pengarna ska betalas ut till:

Bank (i förekommande fall):

PG/BG/kontonummer (inklusive clearingnummer):

Betalningsmottagare:

Personnummer (inklusive fyra sista):
Om du anger personnummer kan LOK mycket enklare betala ut pengar direkt till ditt bankkonto. Vill du ha pengarna till ett postgiro eller bankgiro behöver du inte fylla i denna uppgift.

E-postadress:
Frivillig uppgift. Genom att fylla i detta fält gör du att det blir mycket lättare för kassören att kontakta dig ifall det skulle finnas några oklarheter runt räkningen. Detta kan snabba upp processen att betala ut pengarna. Du får också en kopia på räkningen skickad till dig om du fyller i adressen.

Övriga kommentarer:


Senast uppdaterad: 230221, 22:29:06