Intern klubbinformation - Radiopejlorientering i LOK

Radiopejlorientering

Vad är radiopejlorientering?

RPO

Radiopejlorientering är en variant av orientering där kontrollerna inte är markerade på kartan. Istället sitter det radiosändare vid kontrollerna som man med hjälp av speciella pejlmottagare ska leta sig fram till i valfri ordning. Den som tar flest kontroller på kortast tid vinner.

Sporten kallas även "rävjakt", kontrollerna "rävar", pejlmottagarna för "rävsaxar" och deltagarna för "rävjägare". Internationellt kallas sporten för "Amateur Radio Direction Finding", ARDF, eller "Fox Hunting".

Mycket mer information om hur utövandet går till finns på pejla.se.

Radiopejlorientering hör hemma inom amatörradion och är inte en sport som är ansluten till Riksidrottsförbundet. Sporten är mycket liten i Sverige, men ganska stor i andra delar av världen, framförallt i Östeuropa.

Radiopejlorientering i LOK

Den första radiopejlorienteringen i LOK:s regi anordnades 2019 och sedan dess har flera LOK:are börjat ägnat sig åt sporten. 2023 beslutade styrelsen formellt att det går fint att representera LOK i sporten och klubben blev då även medlem i Sveriges Sändareamatörer, SSA och fick anropssignalen SK5LI som kommer till användning när vi arrangerar träningar och tävlingar.

Vi har en e-postlista, rpo snabel-a lok punkt se, som man kan gå med i om man är intresserad av att få information om radiopejlaktiviteter som rör LOK:are. Information om hur man går med på den listan (och andra listor) finns på sidan om e-postlistor.

Arrangemang

Det finns en separat sida med information om LOK:s radiopejlorienteringsarrangemang.

Tips om radiopejlprogrammet FjwW

FjwW motsvarar OLA eller MeOS för radiopejlorientering. Det kan vara lite knepigt att använda, men här finns en sida med användningstips.

Senast uppdaterad: 230804, 21:29:10