Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-03-05
Tid 19:00
Aktivitet Planeringsmöte DM-lång
Beskrivning Styrelserummet
Ansvarig Thomas Stenström
Detaljerad beskrivning Dagordning:

Uppdrag/nuläge, PE
Tävlingsorganisation, PE
Budget ,TS
Tidplan, PE
Banläggning/karta, PE/EM
Inbjudan, PM
ÖOF, TS
Övrigt, (nummerlappar, priser)
<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02