Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-02-19
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 30
Underlag Asfalt
Ansvarig Gunnar Engström
Detaljerad beskrivning 4-3-2-1 min, 2-3 serier vila 1/3 av löptiden. Längs Tinnerbäcken.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02