Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-03-09
Aktivitet LOK-gympa HT19
Ansvarig Frida Karlsson
Anmälan senast 2019-03-09 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Sista året och främst denna termin har deltagarantalet minskat på LOK-gympa på måndagarna. I sådan omfattning att det inför nästa termin måste övervägas hur och om LOK-gympan ska fortsätta bedrivas. Därför önskar jag att de som är intresserade och kan tänka sig komma åtminstone hälften av gångerna nästa termin svarar på nedanstående frågor. Då vi får ett underlag för Bäckskolan behöver bokas inom kort för nästa termin.

Anmälda 2020-02-24 19:47:46
Anmälningsdag Namn Anmälare Kl 18-19 Kl 19-20 Kommer oavsett tid Föredrar Rockgympa Föredrar Stationsgympa Varannan rock/station Kommentar  
2019-03-02 20:28:58 Per Gustås   X         X    
2019-03-02 22:02:50 Fredrik Gustafsson   X         X    
2019-03-03 09:21:24 Leif Lindgren   X       X      
2019-03-03 15:33:05 Christian Enberg   X       X      
2019-03-03 18:01:41 Rikard Borg       X     X Men måste jag välja så helst stationsgympa   
2019-03-03 19:10:28 Jonathan Jylltorp   X         X    
2019-03-03 19:16:27 Emmy Lindgren       X X        
2019-03-03 21:20:17 Lena Strömbäck   X   X   X      
2019-03-04 21:21:10 Gustav Lidén   X     X        
2019-03-06 12:07:20 Hanna Modig Tjärnström   X       X X    
2019-03-14 07:26:55 Martin Strömgren       X     X    
Summa: 11   8 0 4 2 4 6    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02