Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-04-09
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 25
Underlag LOK-milen
Ansvarig Erik Martinsson
Detaljerad beskrivning 6-10 x 3 minuter, vila 1 minut, på LOK-milen<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02