Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-05-21
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervall
Beskrivning LOK-gården
Längd 22
Underlag Stig
Ansvarig Hanna Modig Tjärnström
Detaljerad beskrivning 15x(60+30) + 15x(30+30) på LOK-milen. Alternativt 10 av varje.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02