Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-06-18
Tid 19:15
Aktivitet Planeringsmöte gul/orange/violett
Beskrivning Rummet i källaren
Ansvarig Martin Jareland
Anmälan senast 2019-06-17 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Vi träffas för att planera träningarna från sommaruppehållet till höstlovet. Fråga gärna runt i era grupper vad som ungdomarna tycker är kul och vill ha mycket av på träningarna.

Anmälda 2020-09-23 01:15:31
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar  
2019-06-03 20:42:52 Martin Jareland      
2019-06-06 18:40:44 Patrik Gustavsson      
2019-06-10 09:04:14 Marie Rubér      
2019-06-11 12:24:59 Patrik Nilsson      
2019-06-16 20:51:34 Kristina Ljunggren      
2019-06-17 08:05:20 Emma Berggren      
2019-06-17 22:19:12 Henrik Elnegård      
2019-06-17 22:41:57 Rikard Borg      
2019-06-18 17:02:48 Roger Kihlberg      
Summa: 9      

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02