Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-09-03
Tid 17:45
Aktivitet Gul/Orange/Violett: Momentbana
Längd 60
Underlag Skog
Ansvarig Patrik Nilsson
Detaljerad beskrivning Kortare slingor (ca 1 km), där vi tränar olika moment t ex kompass, kurvbild, korridor-OL, dolda ringar. Ca 2km uppvärmning till start. Medtag kompass.<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02