Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-08-19
Tid 17:00
Aktivitet Lidingöloppet On Tour, arrangörer
Beskrivning LOK-gården
Underlag LOK-milen
Länk http://www.lidingoloppet.se/sv/site/LLonTour/lopp/linkoping-19-augusti/#.XMnw6egzaUk
Ansvarig Peter Olin
Anmälan senast 2019-08-15 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Lidingöloppet on tour vid LOK-gården. LOK-milen ett varv, som är seedning till Lidingöloppet. Anmälan via Lidingöloppet on tours hemsida.

Det behövs ungefär 20 arrangörer för arrangemanget. Några behövs redan från 17.00, men de flesta (flaggvakter) måste vara på plats 18.00. Loppet startar 19.00 så jobbet är slut ungefär 21.00. Anmäl här om du kan hjälpa till. Skriv gärna i kommentaren om det är något speciellt du vill göra så försöker jag tillgodose det (tex flaggvakt, efteranmälan, tidtagning, vätska). Om du är intresserad av att vara efterlöpare så skriv det i din kommentar.


Anmälda 2020-02-18 02:34:20
Anmälningsdag Namn Anmälare Kan hjälpa till från 17.00 Kan hjälpa till från 18.00 Kommentar  
2019-07-16 14:08:40 Inger Gustås   X   T.ex. efteranmälan.   
2019-07-21 11:28:00 Claes Otterborg Anna Otterborg   X Kan vara efterlöpare, men hjälpa till med annat innan också.   
2019-07-25 13:05:58 Julia Modig Tjärnström   X   Något kul ;)    
2019-07-29 11:04:18 Karin Backteman   X   Gärna nummerlappar eller efteranmälan.   
2019-08-01 07:40:12 Andreas Midestad Karin Midestad   X Flaggvakt, bortre delen av lok-milen går bra   
2019-08-01 07:40:30 Karin Midestad     X Flaggvakt, bortre delen av lok-milen går bra   
2019-08-01 17:13:19 Hanna Modig Tjärnström   X   Där jag behövs bäst :)   
2019-08-06 13:52:54 Johan Jylltorp   X   Hjälper till där det behövs   
2019-08-09 20:30:33 Frida Jönsson Hellstadius   X X Kul! Kan vara efterlöpare men kan göra vad som helst annat också.    
2019-08-10 06:32:49 Peter Svenmarck     X    
2019-08-11 15:03:14 Gustaf Olsson   X X T.ex. flaggvakt   
2019-08-12 09:51:00 Victor Jiglund     X Kan vara flaggvakt   
2019-08-13 16:08:23 Alva Olsson     X Vad som behövs.   
2019-08-13 21:48:09 Jonathan Jylltorp     X Gärna vätska/flaggvakt   
2019-08-15 10:59:58 Frida Karlsson   X X    
2019-08-15 11:01:20 Anna-Lena Karlsson Frida Karlsson X      
2019-08-15 14:29:13 Gustav Lidén     X    
2019-08-15 16:38:42 Fredrik Gustafsson   X X Flaggvakt, eller där jag behövs.    
2019-08-16 10:15:45 Niclas Hägglund     X    
2019-08-17 07:37:57 Åke Ljunggren     X 50 minuters löpare?   
Summa: 20   10 14    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02