Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-08-19
Tid 17:00
Aktivitet Lidingöloppet On Tour, arrangörer
Beskrivning LOK-gården
Underlag LOK-milen
Länk http://www.lidingoloppet.se/sv/site/LLonTour/lopp/linkoping-19-augusti/#.XMnw6egzaUk
Ansvarig Peter Olin
Anmälan senast 2019-08-15 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Lidingöloppet on tour vid LOK-gården. LOK-milen ett varv, som är seedning till Lidingöloppet. Anmälan via Lidingöloppet on tours hemsida.

Det behövs ungefär 20 arrangörer för arrangemanget. Några behövs redan från 17.00, men de flesta (flaggvakter) måste vara på plats 18.00. Loppet startar 19.00 så jobbet är slut ungefär 21.00. Anmäl här om du kan hjälpa till. Skriv gärna i kommentaren om det är något speciellt du vill göra så försöker jag tillgodose det (tex flaggvakt, efteranmälan, tidtagning, vätska). Om du är intresserad av att vara efterlöpare så skriv det i din kommentar.


Anmälda 2019-07-19 14:35:37
Anmälningsdag Namn Anmälare Kan hjälpa till från 17.00 Kan hjälpa till från 18.00 Kommentar  
2019-07-09 21:44:26 Johan Allard       Flaggvakt kanske?   
2019-07-16 14:08:40 Inger Gustås   X   T.ex. efteranmälan.   
Summa: 2   1 0    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02