Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2019-08-13
Tid 17:45
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gården
Längd 20
Underlag LOK-milen
Ansvarig Erik Sköld
Detaljerad beskrivning 3-2-1 min, vila 1/2 tiden, 3-4 serier. På LOK-milen<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02