Startsida - LOK:s månadskalender

Aktivitet
Datum 2020-01-21
Tid 19:15
Aktivitet Ledare gul/orange/violett planerar våren
Underlag Styrelserummet
Ansvarig Henrik Elnegård
Anmälan senast 2020-01-20 20:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning

Mötet flyttat från 14/1 till 21/1, efter önskemål från styrelsen.

Ledare för gul, orange och violett planerar våren.

Minst en, gärna flera, ledare från varje grupp bör delta. Ange vilken grupp du känner mest tillhörighet till just nu.

Alla ledare kommer behöva hålla i någon träning eller arrangemang, så fundera gärna redan innan på vad och när som passar dig bäst. Då går planeringen mycket snabbare. Om du inte närvarar eller har meddelat någon så kommer du bli tilldelad någonting.


(Skapad av Henrik efter planeringsmöte 2019-10-01)


Anmälda 2020-08-06 00:01:55
Anmälningsdag Namn Anmälare Gul Orange Violett Kommentar  
2020-01-06 12:54:11 Martin Jareland         Kommer ej, bortrest   
2020-01-08 17:34:37 Bertil Eronn       X    
2020-01-08 17:40:13 Patrik Gustavsson     X      
2020-01-08 22:39:53 Johan Åtting     X      
2020-01-15 22:03:43 Patrik Nilsson       X    
2020-01-19 17:12:10 Henrik Elnegård     X      
2020-01-19 20:30:04 Maria Olofsson   X        
2020-01-19 21:17:33 Oscar Rydberg   X        
2020-01-20 07:53:32 Emma Berggren   X        
Summa: 9   3 3 2    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02