Startsida - LOK:s månadskalender

Tävlingsinfo Laguttagning
Aktivitet
Datum 2020-08-29
Aktivitet Vårspringet FLYTTAT till 29-30 augusti, anmälan funktionärer
Anmälan Eventor
Ansvarig Jonas Roth
Anmälan senast 2020-08-02 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Nytt datum för Vårspringet blir 29 och 30 augusti, fortsatt med arena vid Grytsjön. Anmäl dig som funktionär här. Du som är anmäld sedan tidigare står kvar här, skulle du ha fått förhinder kan du ta bort din anmälan.
Kryssa för om du kan vara med och bygga TC, vilka dagar du har möjlighet att hjälpa till, samt skriv en kommentar om du har speciella önskemål om vad du vill göra.

Anmälda 2020-07-07 18:17:01
Anmälningsdag Namn Anmälare TC-bygge Lördag Söndag Kommentar  
2020-01-04 17:56:57 Fredrik Gustafsson   X X X    
2020-01-04 19:55:51 Magnus Herberthson   X X X    
2020-01-05 19:46:50 Per Gustås     X X Starten   
2020-01-06 14:07:47 Lotta Borg     X X Markan   
2020-01-06 15:22:18 Jan Lundgren     X X Starten   
2020-01-06 16:48:43 Maud Göthe Lundgren     X X Starten   
2020-01-06 17:29:32 Peter Jakobsson   X X X    
2020-01-07 20:17:36 Fredrika Vångell     X X Priser   
2020-01-10 14:10:12 Lena Strömbäck     X X Möjligen TCbygge också, men kan inte lova nu att jag är tillgänglig fredag.   
2020-01-12 11:14:27 Olof Ljunggren     X X Testlöpning/sekretariat   
2020-01-12 17:03:00 Emanuel Herberthson     X X    
2020-01-14 13:14:38 Emma Berggren     X X Hjälpa barn   
2020-01-16 13:29:23 Inga-Lill Pettersson     X X Gärna starten   
2020-01-21 20:49:15 Cecilia Enberg     X X Står gärna i anmälan för öppna banor    
2020-01-26 11:53:20 Karin Skullman     X X Gärna markan   
2020-01-30 08:10:42 Pelle Skullman     X X    
2020-01-30 16:14:03 Peter Svenmarck     X X    
2020-02-08 10:56:59 Anna Kullberg     X X Starten eller hjälpa barn   
2020-02-09 15:37:34 Anna Otterborg     X X Sekretariat   
2020-02-11 12:23:59 Bertil Eronn     X X Hjälpa barn   
2020-02-15 16:51:19 Marie Svernestam   X X X    
2020-02-15 16:55:33 Lennart Svernestam Marie Svernestam X X X Transport, uppbyggnad och rivning   
2020-02-16 14:39:30 Tina Lindgren     X X Gärna start   
2020-02-19 21:36:18 Carina Faxén Torgny Faxén   X X Starten   
2020-02-20 18:03:35 Anders Kjell Ulla Kjell X X X    
2020-02-24 16:19:52 Alva Olsson         Provlöpning och kanske kartpackning   
2020-02-27 17:26:47 Susanna Lindell Christer Lindell   X   Markan   
2020-02-28 15:33:26 Elisabeth Österberg     X X Gärna markan   
2020-03-01 18:59:06 Johan Otterström     X X    
2020-03-03 14:20:28 Annika Ivarsson     X X    
2020-03-06 19:24:18 Thomas Larsson   X        
2020-03-08 21:32:49 Anna Sofie Bark       X    
2020-03-16 19:26:14 Per Magnusson   X X X Sekretariatsansvarig   
2020-03-21 11:45:11 Magnus Sahlman   X X X Kan hjälpa till med TC-bygge efter 17 på fredagen   
2020-03-22 12:18:07 Kristina Ljunggren     X X Utläsning   
2020-03-24 20:32:12 Hanna Lundgren     X X    
2020-03-26 11:03:56 Erik Martinsson     X X In - och utsättning av kontroller.   
2020-03-26 21:11:36 Anders Knutsson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:11:53 Börje Andersson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:13:13 Fredrik Peterson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:14:20 Sven Engström Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:14:43 Gunnar Engström Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:15:26 Jörgen Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:16:08 Erik Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:16:42 Joakim Tosteberg Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:17:38 Christian Eriksson Sterner Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:18:18 Emmy Lindgren Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:18:45 Hanna Roth Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:19:25 Madeleine Ölfvingsson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:22:39 Anders Berg Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:23:20 Johan Jylltorp Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:24:00 Anna-Lena Karlsson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:24:24 Johan Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:25:48 Rikard Borg Annika Ivarsson          
2020-04-30 07:28:16 Christer Lindell         Starten.   
2020-05-05 07:14:11 Sara Söderqvist       X Kan troligen inte vara med på lördagen, Coronaberoende omständigheter.    
2020-05-22 10:26:56 Mats Adolfsson     X X    
2020-05-22 17:47:11 Inger Gustås   X X      
2020-06-04 10:03:40 Tomas Boman   X X X Dusch-ansvarig (om det blir dusch)   
2020-07-02 08:29:58 Karin Olofsson       X Gärna starten   
Summa: 60   11 37 38    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02