Startsida - LOK:s månadskalender

Tävlingsinfo Laguttagning
Aktivitet
Datum 2020-08-29
Aktivitet Sensommarspringet 29-30 augusti, anmälan funktionärer
Anmälan Eventor
Ansvarig Jonas Roth
Anmälan senast 2020-08-09 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Nytt datum för Vårspringet blir 29 och 30 augusti, fortsatt med arena vid Grytsjön. Anmäl dig som funktionär här. Du som är anmäld sedan tidigare står kvar här, skulle du ha fått förhinder kan du ta bort din anmälan.
Kryssa för om du kan vara med och bygga TC, vilka dagar du har möjlighet att hjälpa till, samt skriv en kommentar om du har speciella önskemål om vad du vill göra.

Anmälda 2020-09-27 19:23:21
Anmälningsdag Namn Anmälare TC-bygge Lördag Söndag Kommentar  
2020-01-04 19:55:51 Magnus Herberthson   X X X    
2020-01-05 19:46:50 Per Gustås     X X Starten   
2020-01-06 15:22:18 Jan Lundgren     X X Starten   
2020-01-12 11:14:27 Olof Ljunggren     X X Testlöpning/sekretariat   
2020-01-14 13:14:38 Emma Berggren     X X Hjälpa barn   
2020-01-21 20:49:15 Cecilia Enberg     X X Står gärna i anmälan för öppna banor    
2020-01-26 11:53:20 Karin Skullman     X X Gärna markan   
2020-01-30 08:10:42 Pelle Skullman     X X    
2020-01-30 16:14:03 Peter Svenmarck     X X    
2020-02-09 15:37:34 Anna Otterborg     X X Sekretariat   
2020-02-15 16:51:19 Marie Svernestam   X X X    
2020-02-15 16:55:33 Lennart Svernestam Marie Svernestam X X X Transport, uppbyggnad och rivning   
2020-02-24 16:19:52 Alva Olsson         Provlöpning och kanske kartpackning   
2020-02-27 17:26:47 Susanna Lindell Christer Lindell   X   Markan   
2020-02-28 15:33:26 Elisabeth Österberg     X X Gärna markan   
2020-03-01 18:59:06 Johan Otterström     X X    
2020-03-03 14:20:28 Annika Ivarsson     X X    
2020-03-06 19:24:18 Thomas Larsson   X        
2020-03-08 21:32:49 Anna Sofie Bark       X    
2020-03-16 19:26:14 Per Magnusson   X X X Sekretariatsansvarig   
2020-03-21 11:45:11 Magnus Sahlman   X X X Kan hjälpa till med TC-bygge efter 17 på fredagen   
2020-03-22 12:18:07 Kristina Ljunggren     X X Utläsning   
2020-03-24 20:32:12 Hanna Lundgren     X X    
2020-03-26 21:11:36 Anders Knutsson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:11:53 Börje Andersson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:13:13 Fredrik Peterson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:14:20 Sven Engström Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:14:43 Gunnar Engström Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:15:26 Jörgen Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:16:08 Erik Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:16:42 Joakim Tosteberg Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:17:38 Christian Eriksson Sterner Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:18:18 Emmy Lindgren Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:18:45 Hanna Roth Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:22:39 Anders Berg Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:23:20 Johan Jylltorp Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:24:00 Anna-Lena Karlsson Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:24:24 Johan Sköld Annika Ivarsson          
2020-03-26 21:25:48 Rikard Borg Annika Ivarsson          
2020-05-05 07:14:11 Sara Söderqvist       X Kan troligen inte vara med på lördagen, Coronaberoende omständigheter.    
2020-05-22 10:26:56 Mats Adolfsson     X X    
2020-06-04 10:03:40 Tomas Boman   X X X Dusch-ansvarig (om det blir dusch)   
2020-07-02 08:29:58 Karin Olofsson       X Gärna starten   
2020-07-28 09:49:56 Emanuel Herberthson     X X In och utsättning av kontroller   
2020-07-29 15:22:53 Christer Lindell     X X Starten.   
2020-07-30 18:15:28 Anna Kullberg       X Starten eller hjälpa barn   
2020-07-30 18:43:57 Carolina Magnusson     X   Gärna hjälpa barn   
2020-07-31 11:37:44 Johan Stenström   X X X    
2020-07-31 16:00:19 Maud Göthe Lundgren     X X Snitsling av otydiga stigar+intagning   
2020-08-01 09:54:52 Mats Forsman     X X    
2020-08-01 09:55:29 Åsa Forsman Mats Forsman   X X    
2020-08-01 14:40:58 Fredrik Gustafsson     X X    
2020-08-02 15:09:27 Martin Jareland     X X    
2020-08-02 17:48:35 Inger Gustås   X X   Starten   
2020-08-03 09:06:42 Carina Faxén       X Starten sö hela dan   
2020-08-03 15:25:38 Inger Berg     X X Gärna något som behöver göras i skogen   
2020-08-03 23:02:29 Tove Ekström       X    
2020-08-05 07:46:23 Liselott Roth     X X    
2020-08-05 16:48:43 Filip Strömbäck     X X    
2020-08-05 20:31:19 Tina Lindgren     X X Gärna start, men har inte bil denna helg så behöver skjuts.   
2020-08-05 21:53:33 Roushan Rezvani Arany     X X    
2020-08-05 22:32:11 Fredrika Vångell       X    
2020-08-06 08:00:58 Therese Klintberg       X    
2020-08-06 11:34:18 Johanna Gustås       X    
2020-08-06 14:19:21 Lena Strömbäck   X X X Gärna start eller hjälpa barn.   
2020-08-06 15:05:29 Patrik Gustavsson       X    
2020-08-07 09:14:54 Maxime Bonneau     X X    
2020-08-07 09:17:36 Maria Olofsson         Kan endast hjälpa till före tävlingsdagarna ex. packa kartor   
2020-08-08 19:24:27 Lotta Borg     X X start, samma som Rikard är nog smart   
2020-08-09 20:12:10 Markus Henriksson       X    
2020-08-09 21:04:53 Johan Arvelius       X önskar samåkning vid regnväder   
2020-08-09 21:06:01 Karin Arvelius Johan Arvelius     X önskar samåkning vid regnväder   
2020-08-09 22:32:59 Victor Jiglund     X   Gärna utsättning av kontroller   
2020-08-10 16:41:29 Thomas Rimhagen       X Starten   
2020-08-11 12:51:45 Martin Strömgren     X X    
2020-08-11 22:09:32 Fredrik Johansson       X    
2020-08-11 23:23:42 Klara Ljunggren     X   Gärna starten   
2020-08-14 12:23:18 Johan Allard     X   Utsättning av kontroller   
2020-08-17 19:42:15 Thomas Stenström   X X X    
2020-08-20 19:38:45 Kajsa Malmström Olle Malmström   X X Om det blivit vakans el avhopp. Tex hjälpa barn   
2020-08-22 17:44:18 Frida Jönsson Hellstadius   X X      
Summa: 81   12 47 55    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 181128, 21:58:02